Arbeidsmiljø­undersøkelse

Ved gjennomføring av en arbeidsmiljø­undersøkelse vil bedriften kunne få en god oversikt over hvordan de ansatte opplever organisasjonens arbeidsmiljø.

Dette kan bidra i en større sammenheng i bedriftens fokus på å ha kontroll og styring på bedriftens arbeidsmiljø som også er en del av det lovpålagte arbeidet en skal gjennomføre.

Spørreskjema sendes digitalt ut i organisasjonen og alle ansatte kan svare anonymt hvis ønskelig. Data fra besvarelsens går rett inn i databasen og er umiddelbart klar for analyse. Minimalt med administrasjon og fokus kan i sin helhet brukes på analyse og forbedringer.

Gjennomfør anonyme analyser.

Svarene er tilgjengelige umiddelbart for analysering og tiltak.

Med modulen i Antenor BMS vil du kunne gjennomføre analysen digitalt og anonymt hvis ønskelig. Data vil du få inn umiddelbart i systemet og er klar for analyse og tiltak. En vil derfor kunne gjennomføre undersøkelsen uten å involvere eksterne fordyrende parter som f. eks en bedriftshelsetjeneste. Spørsmålene kan du i samarbeid med Antenor formulere selv slik at du får de svarene du ønsker.

Nytteverdi:

Tidsbesparende

Data tilgjengelig umiddelbart for analyse

Forbedrer arbeidsmiljø og dermed kvalitet i leveranse

Sikrer tilfredsstillelse av krav i HMS standarder

Denne add-on er tilgjengelig som tilleggsmodul for Antenor BMS Essentials og Antenor BMS Premium.

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.