Antenor BMS Avvikssystem

Vårt brukervennlige og mobilvennlige avvikssystem sørger for at du får god aktivitet i ditt avvikssystem. Enkel registering og smidig saksbehandling sørger for det. Og med solide analysemuligheter er du klar for å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Enkel registrering og saksbehandling

Det bør ikke ta deg mer enn et halvt minutt å registrere.  Bruk gjerne mobil og ta bilder som legges automatisk inn i avviksrapporten

Enkel saksbehandling

Predefinerte lister, tydelige knapper og prosess sikrer smidig behandling

Gode analyseverktøy

Alle moduler har oversiktelige analyseverktøy som gir deg gode styrings- og beslutningsdata

Solid fokus på tiltak

Etabler så mange tiltak du har behov for med aksjonsverktøyet. Disse sikrer at tiltak blir fulgt opp og gjennomført

Antenor ChatBox

Her kan du invitere dine kollegaer inn i behandlingen,  innhente tilleggsinformasjon, diskutere saker etc

Utfordringen

I en typisk organisasjon regner en med at feil og ineffektivitet utgjør 20-30% av totalkostnadene. Smarte ledere forstår da at å redusere disse kostnadene er bra for firmaets økonomi, bra for de ansatte og bra for kundene. Eksempler på slike kostander kan være

  • feil på produkter
  • forsinket leveranser
  • Nnedetid
  • Ineffektive prosesser
  • Høyt sykefravær
  • Hendelser som medfører personskade

Utfordring for ledere er at disse kostnadene ikke viser igjen i en enkel regnskapsrapport men er i stor grad gjemt under postene personalkost og varekost. Så hvordan gripe fatt i dette?

 

Enkle verktøy kan bidra til en sterkt forbedret bunnlinje

Skal en få gjort noe med disse kostnadene så må de identifiseres. Japanerne har jobbet med systematisk kontinuerlig forbedring siden 50 tallet. Aldri akseptert feil. Sørget for at feil som oppstår ikke skjer igjen. Dermed blir man litt bedre for hver dag. Et smidig verktøy for rapportering av avvik (Svinn/feil/hendelser) er kjernen i dette forbedringsarbeidet. Smidige verktøy inkluderer enkel registrering, enkel saksbehandling og ikke minst gode analyser. Dette er vårt fokus og dette for du med Antenor BMS

 

Ønsker du å høre mer:

Ta kontakt med:

Tore Gellein
Tlf 95 92 26 17
email: [email protected]

 

Hvorfor Antenor BMS Avvikssystem:

Enkel registrering - virker på alle flater og alle nettlesere

Enkel saksbehandling med gode samhandlingsverktøy

Gode samhandlingsverktøy (Antenor Chatbox) sikrer bedre kvalitet i behandlingen

Med systematiske "Aksjoner" sikrer du at korrigerende tiltak blir gjennomført. Automatiske purringer

Alle data kan analyseres grafisk

Enkelt å etablere og enkelt å ta i bruk

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!