Antenor BMS Avvikssystem

Antenor BMS Avvikssystem er en skybasert digital løsning hvor du enkelt kan registrere hendelser via mobil, nettbrett eller pc. Digital behandling forenkler prosessen og sikrer god avvikshåndtering. Systemet gir muligheter for å gjøre analyser og for grafisk fremstilling av data, som er en betydelig hjelp i arbeidet med kontinuerlig forbedring. 

Vårt mål er å gi dere et verktøy som er lite tidkrevende å bruke og hvor man enkelt kan registrere og behandle avvik. Det skal også være et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av virksomheten. Skal avviksregistrering ha mening, må det være en forutsetning at registrerte data brukes til å forbedre prosesser i organisasjonen. Med Antenor BMS Avvikssystem vil du få et verktøy som forenkler avviksprosessen for alle involverte, og som gir gevinst i arbeidet med kontinuerlig forbedring

Enkel registrering på mobil, pc eller nettbrett

Det bør ikke ta deg mer enn et halvt minutt å registrere. Ta bilder som legges automatisk inn i avviksrapporten

Gode analyseverktøy

Alle moduler har oversiktelige analyseverktøy som gir deg gode styrings- og beslutningsdata

Solid fokus på tiltak

Etabler så mange tiltak du har behov for med aksjonsverktøyet. Disse sikrer at tiltak blir fulgt opp og gjennomført

Oversiktelig indeks

Her har du full oversikt over alle avvik, mulighet for brede søk og hver enkelt bruker kan tilpasse sin egen indeks

Antenor ChatBox

Her kan du invitere dine kollegaer inn i behandlingen,  innhente tilleggsinformasjon, diskutere saker etc

Spar tid og kostnader med Antenors BMS Avvikssystem

«Feil i bedriften representerer en altfor stor del av organisasjons kostnader»

Derfor er det viktig å ha et operativt og aktivt avvikssystem. Med Antenor BMS blir avviket, etter det er registrert, automatisk sendt videre behandling og analyse. Systemet gjør lett tilgjengelig alle data du trenger for å ta gode og riktige beslutninger

Antenor BMS Avvikssystem: 

Lite tidkrevende å bruke - Enkelt å registrere data og behandle avvik

Tilgjengelig på PC, mobil eller nettbrett

Bilder kan legges direkte inn i avviksregistreringen og dermed forenkle dokumentasjon av hendelsen

Alle registrerte data er enkelt tilgjengelig og kan brukes i analyser, statistikk og for grafiske fremstillinger

Full oversikt over alle beslutningsdata - i sanntid

Kontroll og oversikt over alle rapporter og analyser, til enhver tid

Sikrer involvering og aktiv deltagelse gjennom hele avviksprosessen

Skybasert løsning, som kan leveres på dagen

Antenor BMS Avvikssystem gir flere muligheter for analyse av data:

Alle data som registres gir grunnlag for både enkle og mer komplekse analyser og statistikk, – som alle kan fremstilles grafisk. Programvaren gir brukeren selv mulighet til å utforme de analyser og rapporter som er mest hensiktsmessig for å identifisere forbedringsområder

Modulen KPI Scorecard: Ved hjelp av denne modulen er det mulig å gjøre ytterligere analyser og dele måltall og resultater i organisasjonen og med relavante interessenter. KPI Scorcard er et nyttig verktøy å bruke blant annet i forbindelse med leder- og styremøter

KPI Scorecard er tilgjenglig i Antenor BMS Essentials og Antenor BMS Premium

 

 

Eksport til Excel: Alle data i avviksmodulen kan, om ønskelig, enkelt eksporteres til Excel for ytterlig analyse av data 

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!