Toolbox talk

Med et digitalt toolbox talk skjema vil du kunne gjennomføre disse seansene uten tidkrevende og utdaterte manuelle systemer. Nødvendige data vil bli lastet opp i databasen umiddelbart og en vil har full sporing på status av gjennomføring av aktiviteter.

Jobb gjerne direkte på mobil og nettbrett. Du sparer dermed tid med å skrive ut skjemaer, fylle ut for hånd og sist da scanne inn i et system for arkivering på en fil du aldri finner igjen. 

Mer effektive Toolbox Talk møter

Toolbox Talk

Toolbox talk møter gjennomføres med et klart sikkerhetsfokus i forkant av spesifikke jobber. Møtene er kort, 5-10 minutter, og gjennomføres som regel på arbeidsplassen.

Tanken er å skape bevissthet rundt gjennomføringen av arbeidsoperasjonen ved å direkte involvere det utøvende ledd. Da må en sørge for at selve gjennomføringen blir så effektiv som mulig med minimalt av byråkrati. 

Fordeler med et digitalt verktøy

Ingen papirer

Ingen etterfølgende scaning og lagring av dokumenter

Full sporing på status av gjennomføring

Full dokumentasjon og historikk

Denne add-on er tilgjengelig som tilleggsmodul for Antenor BMS Essentials og Antenor BMS Premium.

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!