Dokumentstyring – «Styrende Dokumenter»

 

Utfordring med dokumentstyring er man bruker alt for mye tid på dokumentkontroll og oppdatering av styringsdokumentasjon. Dette er hverdagen for mange. Men slik trenger det ikke å være.  

I Antenor BMS er disse prosessene automatisert. Dermed bruker du mindre tid på å gå igjennom styringsdokumentasjon, på egenhånd og i møter, og mindre tid på å oppdatere og deretter arkivere tidligere versjoner. Dette arbeidet er automatisert og sikrer at du til enhver tid har siste versjon enkelt tilgjengelig, – og full kontroll på tidligere versjoner. Kort sagt, du sparer tid og sikrer, på en lang mer effektiv måte, at styringsinformasjonen er korrekt.

Enkel og effektiv behandling av prosedyrer og retningslinjer

«Med en digital løsning sparer du tid. Du får et mer effektivt system, som bedre og enklere sikrer korrekt informasjon»

 God virksomhetsstyring tilsier at man ikke er tjent med å bruke unødvendig tid på å oppdatere dokumentasjon, – som en programvare kan gjøre enklere og bedre for deg.  

Kvalitetsansvarlig kan dermed bruke mindre tid på dokumentkontroll og mer tid på operativt og strategisk kvalitetsarbeid i virksomheten

Her kan du lese mer om digitale prosesser og prosedyrer 

 

 

 

Hvorfor bruke Antenor BMS til dokumentstyring?

Tidsbesparende og sikrere oppdatering av dokumentasjon

Lett tilgjengelig dokumentasjon, via enkle søk i systemet

Dokumentasjonen er alltid tilgjengelig via pc, nettbrett eller smartphone

Bedre læring og kompetansedeling

Enklere og mer pedagogisk tilrettelagt opplæring av ansatte

Sikrer ivaretakelse og etterlevelse av “Best Practice”

Bedre samhandling og enklere rolle- og oppgaveforståelse

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.