Fravikssøknad

En digital prosess for behandling av fravik – Deviation Request, vil redusere papirarbeid og byråkrati og gir bedre leveringstid til gjeldende produkt. Vi vet at disse søknadene varierer i form og har derfor lagt opp til en modul som er veldig fleksibel med hensyn til tilpasninger.

AMS Deviation Request: Reduserer papirarbeid, byråkrati og forbedrer produksjonsprosessen og dermed leveringstid.

Reduser papirarbeid, gi raskere saksbehandling

Lett tilgjengelig og fullt dokumenterbart.

En fravikssøknad er en forespørsel om å akseptere et produkt som før, under eller etter produksjon ikke tilfredsstiller spesifiserte krav, men likevel anses som akseptabelt for bruk enten som det er eller med visse modifikasjoner.

Vår webbaserte modul gjør at du som kunde kan sende et skjema til dine leverandører for online skjemautfylling som du kan vurdere og elektronisk godkjenne. Dette reduserer papirarbeid, gir raskere saksbehandling og leveranser og sikrer dessuten punktlighet. Alle forespørsler ligger i databasen, lett tilgjengelig og fullt dokumenterbart for senere behov.

Denne add-on er tilgjengelig som tilleggsmodul for Antenor BMS Essentials og Antenor BMS Premium.

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.