Antenor BMS Kompetanse

Antenor BMS Kompetanse gir enkelt og oversiktlig et bilde av kompetansen i organisasjonen   

Dine ansatte er organisasjonens viktigste ressurs. Antenor BMS Kompetanse hjelper deg til å ha oversikt over disse ressursene og til å ivareta disse, til det beste for virksomheten og hver enkelt ansatt.

Gleden av å kunne gjøre en god jobb og interessante utfordringer

Dette er langt på vei det som motiverer de aller fleste arbeidstagere i hverdagen. Derfor er det viktig å sikre at en utvikler kompetansen til de ansatte, slik at hver enkelt er trygg på oppgavene de skal utføre. En viktig del av den kontinuerlige forbedringen i virksomheten handler om bygge kompetanse som organisasjon. Om det handler om motivasjon eller kontinuerlig forbedring, – for å lykkes trengs gode verktøy.

For mange bedrifter er personalkosten den største kostnadsbæreren. Dermed er det viktig å ha god styring på interne personalressurser.  Å være bevisst eksisterende kompetanse i bedriften, er med andre ord, god økonomi.

Antenor BMS bidrar til kunnskapsdeling og læring i organisasjonen

 

Grafisk oversikt

God oversikt over tilgjengelig kompetanse i bedriften inkludert gapanalyse

Personalfile

Oversikt over alle ansattes personalinformsjon + kompetanse og sertifikater m/utløpsdato 

Personalregister

Oversikt over alle ansatte og eksterne ressurser

Digital kompetansematrise

Enkel oversikt over alle ansatte med tilhørende kompetanse

«Har du, enkelt og lett tilgjengelig, oversikt over kompetansen i organisasjonen?»

Antenor BMS Kompetanse hjelper deg med kompetansestyring i organisasjonen. Fra kartlegging av behov, identifisering av  status og til å avdekke spesifikke behov for kompetanseheving

Antenor BMS Kompetanse gir deg:

Personalregister med nødvendig persondata

Inklusiv relevant pårørendeinformasjon og mulighet for å legge inn DaWinci-kode 

Oversikt over eksisterende kompetanse i organisasjonen, opp mot behovet for kompetanse

Med mulighet for å gjøre gap-analyse for å synliggjøre behovet kompetanseheving 

Mulighet for å definere kompetansekrav per stilling, funksjon og/eller rolle - og gjøre dette søkbart

Oversikt over sertifikater og godkjenninger, med varsling i forkant utløpsdato

Kunden velger selv når, og til hvem varslingene skal gå

Bidrar til læring og kompetansedeling

Ivaretar krav i henhold til bl.a. ISO 9001 og IOGP 423

Tilfredsstiler GDPR-krav

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!