KPI Datarapportering 

Med et digitalt skjema for innrapportering av nøkkeldata vil du redusere en stor administrativ byrde samtidig som du få høyere kvalitet på data som gir deg god styring og kontroll samt bedre fokus på kontinuerlig forbedring. Med et digitalt skjema har vi erstattet mange excelark som f. eks:

 

  • Dagsrapporter
  • Månedsrapporter
  • Produksjonsdata
  • Leveringspunktlighet
  • HMS rapportering 
KPI – Målinger sørger for fokus

What is measured will be done

Et gammalt sitat som en kan kjenne seg igjen i. Er det noe som blir målt så vil en automatisk ha fokus på dette. Enten bevisst eller ubevisst. En vet at dette da er viktig, ledelsen følger med på det og data er kritisk for bedriftens evne til å overleve og videreutvikle seg.

Utfordringen er ofte å finne et godt verktøy for målingene sine. Tradisjonelt så har en endt opp med et tungt administrativt excelark, i mangel av noe bedre. Med dette digitale skjemaet vil en sterkt forenkle innrapporteringsprosessen og en vil dermed sikre gode data som gir ledelse nødvendig styring og kontroll på virksomheten. Samtidig kan data brukes for analyse som sikrer deg kontinuerlig forbedring

Fordeler med digital rapportering

Sikrer høyere kvalitet i innrapporteringen

Ditt dashboard er alltid oppdatert

Du slipper å be andre om å bruke timesvis på å forberede data til dine ledermøter

Du kvitter deg med enda et excelark

Sikrer god styring og kontroll på dine kritiske områder

Sikrer kontinuerlig forbedring

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!