KPI Scorecard

Systemets modul for KPI Scorecard gir deg en rask oversikt over organisasjonens mest kritiske data, gir deg god styring og fokus på kontinuerlig forbedring.

Hva betyr KPI?

KPI (Key Performance Indicators), kritiske prestasjonsindikatorer, er måltall som forteller hvordan organisasjonen presterer i forhold til de mål som er satt. Måltall sees i sammenheng med organisasjonens overordnede strategier og mål.

Få oversikten med Antenor BMS KPI Scorecard

Å måle prestasjoner er sentralt for kontinuerlig forbedring.

For ledere og fagpersoner som jobber med kvalitetsledelse, Lean, HMS bør måltall være et sentralt element i et solid fokus på kontinuerlig forbedring. Vi hjelper våre kunder i den retningen, derfor leveres Antenor BMS med et KPI Scorecard. Mange bedrifter har lite styring utover regnskapstall, mens andre bruker mye tid i utformingen av månedlige rapporter og analyser. Med Antenors KPI Scorecard vil du ha daglig oversikt over tilstanden i organisasjonen og sikrer deg optimal styring.

Andre fordeler:

Visuelt og enkelt

Antenors KPI Scorecard visualiserer organisasjonens mål og gjør det enkelt å følge med på status.

Dataene fanges automatisk opp fra moduler i Antenor BMS

Real time data

Import av data fra andre systemer

Systemet gir mulighet for å overføre data direkte fra andre systemer

Scorecard for flere områder

Det er ingen begrensninger på hvor mange scorecard du kan etablere i din bedrift. En overordnet og kanskje en for hver enkelt avdeling eller forretningsområdet. Valget er ditt.

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!