Kundeunder­søkelse

Med denne modulen sender du ut spørreskjema digitalt og får svarene direkte inn i din database. Her kan du ha fokus på å bruke programvarens gode analyseverktøy for å raskt finne ut hva din organisasjon er god på og hva som dere kan bli bedre på. Et effektiv verktøy for å ta gode beslutninger.

Mindre administrasjon frigjør tid til analyse av data framfor administrering av data.

Spørsmålene tilpasses behov og vi kan også tilpasse den ønskede graderingsskala 

 

Hvorfor og hvordan gjennomføre kundemålinger?

Kunden er sjefen, sånn er det bare. Å måle kundetilfredshet og dermed vite hvordan kunden opplever dere er essensielt for din bedrifts evne til å overleve. Man kan tro man lever det som kunden etterspør men det er ikke sikkert man treffer.

Kundetilfredshet kan måles på flere måter. Det kan være i forbindelse med en spesifikk prosjekt eller opplevelsen av dere som leverandør over tid. Her må en vurdere en meningsfull framgangsmåte for å innhente fornuftige svar. Vi anbefaler en proaktiv metode og har lagt opp til et system der du måler kundens tilfredshet ved å sende ut spørreskjemaer elektronisk. Svarene registreres online og går rett inn i din database der svarene analyseres. Enkelt og greit.

Online spørreskjema direkte til dine kunder:

Skreddersydd spørreskjema

Besvares på mobil om ønskelig

Grafisk analyse

Tilfredsstiller krav i ISO 9001:2015

Brukervennlig oversikt over alle besvarelser

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.