Kundeunder­søkelse

Med denne modulen sender du ut spørreskjema digitalt og får svarene direkte inn i din database. Her kan du ha fokus på å bruke programvarens gode analyseverktøy for å raskt finne ut hva din organisasjon er god på og hva som dere kan bli bedre på. Et effektiv verktøy for å ta gode beslutninger.

Mindre administrasjon frigjør tid til analyse av data framfor administrering av data.

Spørsmålene tilpasses behov og vi kan også tilpasse den ønskede graderingsskala 

 

Hvorfor og hvordan gjennomføre kundemålinger?

Kunden er sjefen, sånn er det bare. Å måle kundetilfredshet og dermed vite hvordan kunden opplever dere er essensielt for din bedrifts evne til å overleve. Man kan tro man lever det som kunden etterspør men det er ikke sikkert man treffer.

Kundetilfredshet kan måles på flere måter. Det kan være i forbindelse med en spesifikk prosjekt eller opplevelsen av dere som leverandør over tid. Her må en vurdere en meningsfull framgangsmåte for å innhente fornuftige svar. Vi anbefaler en proaktiv metode og har lagt opp til et system der du måler kundens tilfredshet ved å sende ut spørreskjemaer elektronisk. Svarene registreres online og går rett inn i din database der svarene analyseres. Enkelt og greit.

Online spørreskjema direkte til dine kunder:

Skreddersydd spørreskjema

Besvares på mobil om ønskelig

Grafisk analyse

Tilfredsstiller krav i ISO 9001:2015

Brukervennlig oversikt over alle besvarelser

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!