Lessons Learned Erfaringsoverføring 

Oppsummerer nøkkelparametre i forbindelse med en jobb- eller en prosjektevaluering.

Digital registrering og data gir bedre kunnskap og statistikk, og sikrer samtidig læring og kontinuerlig forbedring med tanke på kommende prosjekter.

Sørger for læring i organisasjonen 

Lesson Learned & Erfaringsoverføring

Sikrer kontinuerlig forbedring

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

Problemet er som oftest at vi ikke vet at vi gjør det samme om og om igjen. Gjennom å sikre registering og evaluering av relevante data, og dermed en god gjennomgang av prosjektet, hindrer «Lessons Learned» deg i å gjenta unødvendige handlinger og kostbare feil.

Hver organisasjon har sine arbeidsprosesser, spesifikke prosjekter og behov. Dermed vil også behovet og anvendelsen av dette verktøyet variere. Vi skreddersy derfor «Lessons Learned» slik at den passer arbeidsprosesser og prosjekter i din bedrift. Og på best mulig vis sikrer læring og kontinuerlig forbedring.

 

Nytteverdi:

Relevant og nyttig prosjektevaluering

Sikrer læring og forbedring

Enkel registrering av ytelse og prestasjon - "performance data"

Gode analysemuligheter og visualisering av statistikk

Registrering og bruk av data kan gjøres på pc, mobil eller nettbrett

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.