Leverandør­godkjenning

Enkel og tidsbesparende leverandørgodkjenning

Er du en av de som bruker vel mye tid på å fylle ut skjemaer fra dine kunder i en leverandørgodkjenning prosess. Da kjenner du sikkert på irritasjonen over hvorfor de ikke kan gjøre dette enklere og hvorfor de alltid skal bruke gammeldagse manuelle wordskjemaer, gjerne 5, 10 og 15 sider lange. Men trenger du å gjøre det samme mot dine leverandører? Hvorfor ikke spare både dine leverandører og deg selv for denne tidkrevende eksersisen.

Med Antenor BMS kan du sende ut et digitalt skjema for leverandørgodkjenning til dine leverandører og be dem fylle ut nødvendig data og informasjon. Disse legger seg automatisk inn i din database, og du kan da gå inn og godkjenne leverandøren. Du setter selv en gyldighetsdato og sender ut skjema på nytt når det er påkrevd.

I forhold til dagens wordskjemaer vil dette spare både deg og din leverandør for mye arbeid, du vil ha bedre styring og kontroll på dine leverandører og du kan ha data som du kan bruke i forbedringssammenheng.

 

Har du god oversikt over dine leverandører?

Med en enkel digital løsning blir denne jobben sterkt forenklet

Som organisasjon definerer du hvilke krav du setter til dine underleverandører. Deretter må du innhente informasjon som sier noe om dine leverandører tilfredsstiller disse kravene. Dette må du kunne dokumentere på et vis og med denne modulen forenkler du den administrative byrden betraktelig.

Digital Leverandør­godkjenning:

Spar mye tid for deg og dine leverandører

Send skjema elektronisk til dine leverandører

Varsling ved utløpsdato

Tilfredsstiller krav i ISO 9001:2015

Oversikt over alle kritiske og godkjente leverandører

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.