Register for miljøaspekter

Et register for miljøaspekter skal gi en god oversikt over bedriftens miljøpåvirkning og hvordan dette blir håndtert. Et grunnleggende element i et miljøstyringssystem.

Som i risikoanalyser vil det også være aspeketer som er mer alvorlige enn andre. Disse må da prioriteres i første omgang. Med Antenor BMS register for miljøaspekter går du fra manuelle arkiver og håndtering til digitale effektive løsninger. Da får du bedre styring og kontroll, og mer effektiv håndtering av tiltak som iverksettes

Tilfredsstill kravene til ISO 14001 standarden

Fullstendig oversikt i ett og samme register.

Et fullstendig register over de miljømessige sidene ved driften vil også tilfredsstille kravene til ISO 14001 standarden, Norsok s-006 og norsk lovgivning for internkontroll. Med modulen får du en fullstendig oversikt i ett og samme register, men like viktig: Alle hendelser lagres og overvåkes. I tillegg inkluderer modulen en oversikt over lover og reguleringer og hvordan disse skal etterkommes.

Kartleggingen av miljøaspektene skal gi svar på alle miljøpåvirkninger en har og hva som forårsaker dette. Kartleggingen skal omfatte alle aktiviteter, produkter og tjenester også risikoer ved unormal drift. Dette er i høyeste grad basert på risikoprinsippene. 

Denne add-on er tilgjengelig som tilleggsmodul for Antenor BMS Essentials og Antenor BMS Premium.

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!