Reklamasjon og kundeklager

Modulen gir deg et digitalt skjema som kunden kan fylle ut og sende til deg. Det sikrer systematisk behandling av kundeklager og gir deg samtidig mulighet for gode statistiske analyser

Sikrer god behandling av kundeklager

Reklamasjoner og kundeklager

Alle kan akseptere at feil gjøres, men hvordan du som leverandør forholder deg til det avgjør om kunden kommer tilbake eller ei. Med denne modulen kan du sikre at kunden digitalt kan sende deg tilbakemelding og at du dermed systematisk sikrer at saken blir behandlet. Dermed blir kunden fornøyd, du får statistikk som du kan bruke i ditt forbedringsarbeid. 

Fordeler:

Digital registrering og behandling

Kunde sikres tilbakemelding

Gode analysemuligheter

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.