Revisjoner – Kvalitet og HMS

Revisjoner vil bidra til et bedre fokus på at bedriftens prosesser fungerer optimalt og at en tilfredsstiller krav en sier en har valgt å leve etter. ISO 9001 standarden har klare forventninger til at dette blir gjort regelmessig. Kvalitetsrevisjoner gjennomføres både internt og eksternt, av kunder og hos leverandører, og av sertifiseringsorganer og tilsynsmyndigheter.

Alt i ett system?

Komplett oversikt over alle planlagte og gjennomførte revisjoner.

Antenor BMS har en egen modul som gir brukerne en komplett oversikt over alle planlagte og gjennomførte revisjoner. Her har du oversikt over hvem som har gjort hva av revisjoner og status på disse. Her skriver du selve rapporten og du kan også skrive ut de funn du har identifisert for så å sende de ut til de som er ansvarlige. Alt i ett system. Ønsker du å bruke avvikssystemet, linkes avvikene greit opp i selve revisjonsrapporten.

Full oversikt over hele revisjonsprosessen:

Både planlagte og gjennomførte revisjoner

Bilder kan legges ved rapporten

Basert på ISO 19011 og 9001:2015

Aksjonsbasert – involver brukere i lukking av funn

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!