Antenor Risk Management System (ARMS)

Med Antenor Risk Management System (ARMS) vil du ha en god oversikt over organisasjonens risikonivå.. Risikoreduserende aksjoner vil bli godt ivaretatt av programvaren og den sørger for automatiske påminnelser om noe ikke blir gjennomført.

Enkel risikoanalyse

Med et digitalt standardisert system kan en kvitte seg med excelarkene, samkjøre analysene, få en helhetlig metode for hele bedriften

Oversiktlig risikoregister

Med et digitalt standardisert system kan en kvitte seg med excelarkene, samkjøre analysene, få en helhetlig metode for hele bedriften

Fleksibel riskmatrise

Her klikker du direkte i matrisen når du vurderer sannsynlighet og konsekvens. Legger seg automatisk i registeret sammen med en score. Matrisene kan du lage selv

Fokus på tiltak

Risikoreduserende tiltak blir systematisk og automatisk fulgt opp av systemet. Sikrer at tiltak ikke havner i en skuff

Grafiske analyser

Gode grafiske analyser gir deg et godt risikobilde med klikkbare grafer til detaljert informasjon. Her kan du aggregere data for å få en samlet totaloversikt

Å kartlegge risiko og sørge for god håndtering av disse er ikke noe man gjør bare fordi det er et krav, men fordi det er rimelig smart fra et økonomisk perspektiv. Vi leser daglig om hendelser som inntreffer hvor vi alle enkelt sier: «tenkte de ikke på at det kunne gå galt». Risikostyring handler om å være etterpåklok i forkant av hendelser. Sikre at verken liv, verdier, data, omdømme osv. går tapt.

Men, det er mange utfordringer knyttet til denne prosessen. En velkjent utfordring er at excelarket en bruker i dag fort havner på en filserver og forblir der. Godt gjemt for dine kollegaer. Avtalte risikoreduserende tiltak forsvinner dermed som dugg for solen. Dermed har du egentlig sløst bort veldig mye dyrebar tid samtidig som risikoen i organisasjonen vedvarer.

 

Synliggjøre dine risiko og sørg for at tiltak blir gjennomført

Med ARMS vil du jobbe med risikostyring på en helt ny måte. Et tidsbesparende verktøy som virkelig bidrar til å sikre dine verdier. God oversikt og solid fokus på tiltak. Systemet sørger for automatiske purringer om noe ikke blir gjort etter planen. Vårt fokus er på tiltakene som du bestemmer deg for å gjøre blir utført, for å sikre dine ansatte, kunder, leverandører og verdier.

Og for ordens skyld: Systemet er basert på prinsippene i ISO 31000 standarden

 

Vil du høre mer?

Ta kontakt med:

Tore Gellein
email: [email protected]
tlf:  95 92 26 17

Antenor Risk Management System – ARMS – Oppsummert

N

Alle tiltak blir systematisk ivaretatt med automatiske påminnelser

N

God oversikt over alle risikoanalyser i bedriften

N

Fleksibel risikomatrise som du tilpasser til ditt bruk

N

Grafiske analyser over risikonivå og utvikling av dette

N

Sikrer at en bruker samme metodikk i hele bedriften

N

Du tar steget fra excel til digital løsning på "dagen" til en rimelig kost

N

Brukes på PC, nettbrett eller mobil

N

Enkelt å ta i bruk

N

Trenger du faglig bistand har vi også kompetanse som kan bidra

Blogg

Vil du ha noen tips til hvordan du kan gjennomføre en god risikoanalyse så kan du lese denne artikkelen her

 

Antenor BMS

ARMS kan brukes som en «Standalone» system eller det kan integreres som en modul i det komplette kvalitetssystemet Antenor BMS. Da får du alt du trenger innenfor en portal

 

Antenor BMS er et av markedets mest komplette system for kvalitet- og risikostyring

Kontakt oss for mer informasjon