Antenor Risk Management System (ARMS)

Antenor-OTG har solid kompetanse og programvare for gjennomføring av gode risikoanalyser, HAZOP eller Ros analyser. Vårt mål er å sikre at du som kunde har god styring på dine risiko og at du systematisk jobber med å redusere din risiko. 

Utfordringen med risikoanalyser

I Antenor-OTG har vi gjennomført langt over 500 risikoanalyser og risikovurderinger. Alt fra veldig enkle HMS analyser til tyngre tekniske studier i oljebransjen, HAZOP. Videre har vi revidert hundrevis av firmaer inkludert risikostyringsprosesser. Det vi ofte ser i markedet er

  • Risikoanalyser blir gjort, men excelarket havner «i skuffa», med stor fare for at tiltakene ikke blir gjennomført.
    • Dermed oppnår man ingen verdiskapning fra ressursene en har brukt på analysen.
  • En bruker flere ulike excelark med ulike risikomatriser, i samme organisasjon, ofte styrt av enkeltindivider.
    • Dermed mister ledelse mulighet for å få en totaloversikt, og muligheten for å sammenligne de ulike prosjektene med hverandre.
  • Vi ser jo og at manuelle verktøy er mye mer ressurskrevende for en organisasjon.
    • Potensialet for å spare tid og samtidig få en bedre virksomhet er absolutt til stede her.

Løsningen

Vi har teknologien, kunnskap og en mannsalder med erfaring. Med dette fundamentet har vi over flere år utviklet Antenor Risk Management System (ARMS). En digitalt løsning for risiko analyse og styring av risiko. Gjennom flere runder med tilbakemeldinger og forbedringer har vi i dag en system som brukes av nær 100 ulike organisasjoner. Alt fra konsulentbedrifter til riggselskaper. Et system som er enkelt å bruke og som forenkler håndtering av risiko i bedriften. ARMS gir gode analysemuligheter, mer effektiv håndtering av risikoreduserende (mitigerende) tiltak. Ledelse har den oversikten de trenger og en har en samkjørt metodikk for hele bedriften. Og, ikke minst så gir det tillit til 

ARMS er risikostyring satt i system og gjort forståelig og anvendelig for alle brukere.

Og for ordens skyld: Systemet er basert på prinsippene i ISO 31000 standarden

Vil du høre mer?

Da tar du kontakt med oss, og vi kan fortelle mer om hvordan vi kan bidra til at du får en god risikostyringsprosess. 

Enkel risikoanalyse

Med et digitalt standardisert system kan en kvitte seg med excelarkene, samkjøre analysene, få en helhetlig metode for hele bedriften

Systematisk håndtering av risikoreduserende tiltak

Risikoreduserende tiltak blir systematisk og automatisk fulgt opp av systemet. Sikrer at tiltak ikke havner i en skuff

Fleksibel risikomatrise

Her klikker du direkte i matrisen når du vurderer sannsynlighet og konsekvens. Legger seg automatisk i registeret sammen med en score. Matrisene kan du lage selv

Oversiktelig risikoregister

Alle risikoelementer legges inn i et oversiktlig risikoregister. Her finner du lett den informasjon du er ute etter

Grafiske analyser

Gode grafiske analyser gir deg et godt risikobilde med klikkbare grafer til detaljert informasjon. Her kan du aggregere data for å få en samlet totaloversikt

Antenor BMS

ARMS kan brukes som en «Standalone» system eller det kan integreres som en modul i det komplette kvalitetssystemet Antenor BMS. Da får du alt du trenger innenfor en portal

 

Blogg

Vil du ha noen tips til hvordan du kan gjennomføre en god risikoanalyse så kan du lese denne artikkelen her

 

God styring og kontroll

N

Full oversikt og kontroll på åpne og lukkede aksjoner

N

Oversiktlig risikoregister

N

Selvforklarende og oversiktlige grafiske fremstillinger av risikonivået i organisasjonen

N

Aggregerte data

N

Sikrer at en bruker samme metodikk i hele bedriften

N

Redusert ressursbruk - sparte kostnader

Kontinuerlig forbedring

N

Enkel registrering av nye risikoelementer

N

Aksjoner (risikoreduserende tiltak) blir automatisk håndtert i systemet med meldinger og purringer

N

Ansvarliggjøring av aksjoner

N

Din egen side som gir full oversikt over aksjoner som angår deg

N

Gode analyser, god håndtering av tiltak gir mindre risiko og bedre bunnlinje

Egenskaper

N

Brukes på PC, nettbrett eller mobil

N

Skybasert system - tilgjengelig "på dagen"

N

Self Service - ingen konsulentbehov

N

Matriser kan tilpasses hver enkelt bedrift

Antenor BMS er et av markedets mest komplette system for kvalitet- og risikostyring

Kontakt oss for mer informasjon