Sikker jobbanalyse

Digital SJA sikrer god gjennomføring og kontroll

Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA som er gjennomført og at de faktisk blir gjennomført. Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen, slik at alle i virksomheten, uavhengig av lokasjon, har umiddelbar tilgang.

Forhindre alvorlige ulykker og feil bruk av ressurser.

Identifiser potensielle hendelser og farer.

Denne modulen er utviklet for å forebygge potensielle skader ansatte og andre tilknyttet virksomheten kan utsettes for. Målet er å identifisere potensielle hendelser og faremomenter og så redusere risikoen ved disse. En god SJA kan forhindre alvorlige ulykker og feil bruk av ressurser, med den kost det medfører, og inngår som et vesentlig element i en bedrifts internkontrollsystem.

Fordeler med å bruke denne modulen er:

Skybasert løsning som tilgjengelig på enhver lokasjon.

Kan brukes på mobil og nettbrett

Ingen manuell håndtering nødvendig

Data lagres direkte i database for senere dokumentasjon

Dynamisk risikomatrise

Basert på ISO 31000

Brukervennlig

Våre produkter

Antenor BMS Entry

Systempakke for mindre og/eller nystartede bedrifter. Her kommer du greit i gang med en pakke som åpner dører i markedet til en god pris. Skulle behovet øke kan du enkelt utvide til mer omfattende pakker senere.

Antenor BMS Essentials

Digitale løsninger på det du trenger i forhold til vanlige kunde- og myndighetskrav. Samtidig gir den deg moduler som ivaretar sentrale elementer innenfor Kvalitet- og Risikostyring på en effektiv måte. 

Antenor BMS Premium

Dette er den komplette pakken for litt større og/eller mer komplekse organisasjoner. Vi fokuserer på effektiv styring og kontinuerlig forbedring, både operativt og faglig innenfor Kvalitet- og Risikostyring. 

Add-ons til Antenor AMS Essentials & Premium

Vi kan tilby et stort utvalg av tilleggsmoduler som kan legges til ved behov. Vi kan også lage helt nye moduler for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.