Digitalt Stoffkartotek

Full oversikt over alle sikkerhetsdatablad med tilhørende risikovurdering.

Med Antenor BMS sitt digitale stoffkartotek utføres denne påkrevde jobben enkelt og smidig, noe som gjør at bedriften både sparer tid og ressurser.

Spar tid og ressurser med effektive verktøy.

Full oversikt over alle sikkerhets­datablad med tilhørende risikovurdering.

Alle bedrifter og virksomheter som framstiller, importerer, leverer, bruker eller oppbevarer kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek for sine datablad. Dette skal være oppdatert og tilgjengelig på de ulike arbeidsstasjonene og for verneombudet. 

I denne modulen har du full oversikt over alle dine sikkerhetsdatablad med tilhørende risikovurderinger.

Vi jobber for økt samhandling mellom våre kunder: Når en kunde laster opp et nytt datablad, vil dette umiddelbart være tilgjengelig for alle andre kunder for “nedlasting” lokalt. På denne måten jobber alle kundene våre sammen om å etablere en god og omfattende database.

Som leverandør kan du da også benytte database for å distribuere dine egne datablad til dine kunder som også benytter Antenor BMS.

Databasen vil:

Gi kundene en god oversikt over aktuelle datablad

Kreve at hver kunde foretar sin egen risiko- og substitusjonsvurdering

Ta vare på datablader for kjemikalier som ikke lenger er i bruk

Samhandling mellom våre kunder

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!