The log

Med «The Log» har du en allsidig modul som du kan anvende til mange formål. Primær formål er å ha en modul hvor du kan lagre alle type rapporter slik at de er lett tilgjengelig på en plass. I tillegg kan du jobbe direkte på modulen for å skrive rapporter som f. eks:

  • Møtereferater
  • Risikoanalyser
  • Ledelsens Gjennomgåelser
  • Trendanalyser
  • Revisjonsrapporter
  • etc

Her er det da også mulig å lage aksjoner i systemer som sikrer god oppfølging av avtalte tiltak. Vil effektivisere ethvert møte

Digital loggføring av informasjon

The log – tilgjengeliggjøring av informasjon

Utfordringer som denne modulen kan løse er å samle mye av den informasjon som samler seg opp gjennom årene, på en sentral plass. Dermed vil en alltid vite hvor en kan finne sentrale rapporter som kommer inn fra ulike hold. Spesielt anvendelig er denne ved kjøp av Antenor BMS Entry da en kan bruke modulen til enkel behandling av f. eks risikoanalyser, revisjoner, vernerunder etc etc. Gjerne som et steg på veien til mer Antenor BMS Essentials elle Premium.

Fordeler med et digitalt arkiv

En felles plass for lagring av rapporter etc

Effektiviserer møter

Bruk til å utarbeide møtereferater og lag digitale aksjoner for god oppfølging

Gir deg et verktøy som bidrar til å åpne dører i markedet

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!