Antenor BMS Utstyrs­kontroll

Mange virksomheter har mye utstyr og anlegg som trenger periodisk tilsyn som kalibrering, sertifisering og vedlikehold. Dette kan være både internt og eksternt. Vi vet at det kan være tidkrevende og utfordrende å opprettholde en god oversikt over alle disse jobbene som skal bli gjort. Stor arbeidsbyrde hjelper heller ikke. Videre kan det være utfordrende å sikre at alt tilsynet som skal bli gjort faktisk blir gjort, og samtidig må en kunne dokumentere historikken ovenfor 3. part. Rekk opp hånden alle de som har slitt med dette i ulike tilsyn. 

Modulen «Antenor BMS Utstyrskontroll» skal kunne ivareta alt dette på en smidig måte. Med denne kan du få senket skuldrene i forhold til denne «byrden».

Enkel og brukervennlig oversikt

God utstyrskontroll skal hjelpe virksomheten med å sikre god kvalitet og sikkerhet i operasjoner og leveranser. Alt produksjonsutstyr og infrastruktur vil ha behov for jevnlig tilsyn og vedlikehold. En programvare som sikrer at dette utføres til riktig tid, er nyttig for god virksomhetsstyring og lønnsomt for bedriften

Antenor BMS Utstyrskontroll ivaretar krav i henhold til bl.a. ISO 9001:2015 og Norsok s-WA-006

Antenor BMS Utstyrskontroll kan leveres som en selvstendig programvare (standalones) eller som en del av Antenor BMS Premium.

Antenor BMS Utstyrskontroll sikrer:

Oversikt over alt kritisk utstyr og fysiske ressurser

Full oversikt over alle behov for tilsyn

Visuell og oversiktlig status på dine periodiske aktiviteter

Historikk på alle gjennomførte tilsynsaktiviteter med all påkrevd dokumentasjon

Automatiske varslinger om behov for tilsyn

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!