Tilsyn og Vernerunder

Å gjennomføre vernerunder kan være en del av det viktige HMS arbeidet lovverket sier du skal gjøre for å kartlegge det fysiske arbeidsmiljøet der dere jobber. Runden skal bidra til å avdekke risikoelementer i de områder som undersøkes.

Lover sier du skal sørge for rutiner som sikrer at du rutinemessig avdekker feil og mangler og at du har systematikk som sørger for at du retter opp i disse. Vernerunder er en god metodikk for å møte disse lovpålagte kravene. Disse rundene bør gjennomføres gjerne av DL, områdesansvarlig med bistand fra f. eks verneombud, HMS ansvarlig eller bedriftshelsetjeneste – årlig. Hyppighet kan vurderes på bakgrunn av en risikoanalyse av de ulike områdene i bedriften. Hyppigheten må vurderes slik at du føler deg sikker på at du har kontroll på de aktuelle områdene

Bruk digitale verktøy for å kartlegge punkt for punkt

Analyser trender og gjentakende risiko-områder.

Med vår “mobile first strategi” kan du gjøre brorparten av jobben via mobil eller nettbrett. Her kan du da bruke digitale verktøy å kartlegge punkt for punkt på runden din. Last opp bilder for ytterligere dokumentasjon og iverksette nødvendige tiltak der og da. Runden er dermed ferdig når den er ferdig. Du vil ikke ha behov for ytterligere tid for å utarbeide rapporten etterpå. Senere kan du sammenstille data fra mange runder og over tid analysere trender og gjentakende risikoområder.

Fordeler med Tilsyns- og Vernerunder:

Utfør vernerunder via mobil eller nettbrett for tidsbesparelser

Brukervennlig oversikt over alle tilsyn planlagt og gjennomført

Oversikt over alle utestående aksjoner

Grafisk analyseverktøy

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!