Kvalitetssystemer iht ISO 9001

Vi bidrar til å etablere operative forretningsorienterte kvalitetssystemer , gjerne iht. standarder som ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Bedrifter som har aktive og operasjonelle kvalitetssystemer iht ISO 9001 standarden, fungerer ofte bedre enn andre. De leverer mer effektivt, oppnår høyere omsetning og bedre bunnlinje. Et kinderegg av positive ringvirkninger altså. Vi har etablert flere hundre slike systemer over 20 år. 

Men det er stor forskjell på kvalitetssystemer. Noen har etablert et «kvalitetssystem» som i stor grad består av dokumenter, mens andre har et kvalitetssystem i ordets rette forstand. Altså et system som sikrer kvalitet i produkter og tjenester, sikrer at kunden blir fornøyd hver gang og jobber målrettet og systematisk med kontinuerlig forbedring. En vil nok forstå at sistnevnte type virksomheter har mye mer igjen for sitt kvalitetssystem enn den første gruppen.
 

Adding Value to Quality 

Antenor-OTG har vi fokus på å levere gode kvalitetssystemer som skal bidra til høyere omsetning og en bedre bunnlinje. Vi ser at med et smidig digitalt verktøy, kombinert med god forretningsorientert kompetanse sikres det at kunden gir et godt inntrykk overfor sine kunder. Det gir mer omsetning og muligheter for vekst. Vi ser også at kunder som er seriøse med sine kvalitetssystemer fungerer bedre og dermed oppnår reduserte driftskostnader og en bedre bunnlinje.  

Våre kunder har gjerne som utgangspunkt at de må tilfredsstille ISO 9001 standarden, ESG krav, bransjekrav osv. Dere skal være trygge på at vi fikser dette, og at vi jobber videre med økt verdiskapning med våre veletablerte metodikker.

Kvalitetssystemer med Antenor-OTG 

  • En digital plattform sikrer rask framdrift i forhold til kundekrav som ISO 9001
  • Kompetente og forretningsorienterte rådgivere gir deg operasjonelle og praktiske systemer
  • Kombinert med gode metoder for virksomhetsutvikling er du skodd for god utvikling
  • Gir deg trygghet om at alle eksterne krav er ivaretatt
  • Kombiner gjerne med en Digital kvalitetssjef så har du en smidig og høyt kompetent kvalitetsavdeling
Ta kontakt med oss
Ivar Bergset, Antenor OTG
Ivar Bergset
Leder for Consulting