Leverandør­godkjenning

Mindre administrativt arbeid.
Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid.

Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Samtidig har du en god oversikt over dine leverandører.

Fordeler med modulen

Som kunde er du ansvarlig for at du har leverandører som også har orden i sysakene. Ikke bare skal du ha en leverandør som du kan stole på: Altså levere ønskede produkter og tjenester i tråd med dine behov og ønsker. Men, det hviler også et ansvar på deg som kunde at dine leverandører opererer i tråd med både nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer. Flere av dine kunder vil kreve at du har god styring av leverandørkjeden og vil sikre seg at du har gode rutiner for dette. De vil ikke at du bare har valgt leverandør av gammel vane.

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Digital leverandørgodkjenning gir deg trygghet, oversikt og redusere administrativ tidsbruk

Prosessen med å godkjenne og følge opp dine leverandører kan være administrativt tunge. Spesielt hvis du bruker manuelle verktøy. Med Antenor BMS Leverandørgodkjenning foregår alt digitalt. Alle har god oversikt over hvem som er godkjente leverandører eller ikke. Digital utsendelse sørger for en smidig og oversiktlig prosess for innhenting av data. Du kan konsentrere deg med å evaluere innsendte svar, vurdere disse iht. kritikalitet og gi din eventuelle godkjennelse.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder