Markedsnytt – Signerer avtaler med Aibel og Aker Solutions

Vi starter 2024 med noen spennende nye rammeavtaler. Sist uke signerte vi en ny og utvidet avtale med Aibel og denne uken kan vi melde om avtale med Aker Solutions. 

For Aker Solution vil vi kunne tilby tjenester innen bl.a
risikoevalueringer, teknisk sikkerhet, Kvalitets – og HMS tjenester og cyber security direkte til Aker Solutions prosjekter.

For Aibel har vi fornyet og utvidet omfanget av avtalen slik at vi nå kan tilby vår kompetanse innen risikoevalueringer, teknisk sikkerhet, Kvalitet og cyber security.

Vi takker for tilliten 🙂

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer