Markedsnytt – Signerer avtale med On & Offshore Services

Vi takker On & Offshore Services for tilliten og ønsker dere velkommen som kunde. Denne bedriften som har vel 150 ansatte spesialiserer seg på prosjektgjennomføring og bemanningsstøtte innen mekaniske fag, elektro og hydraulikk

Antenor-OTG skal sammen med On & Offshore Services jobbe med å implementere og klargjøre bedriften for sertifisering i Ledelsessystemer for miljø – ISO 14001. 🖥

ISO 14001 er den internasjonale standarden som angir anerkjente metoder for systematisk miljøledelse. Standarden hjelper virksomheter å forbedre sin miljøprestasjon som er verdifullt for miljøet, virksomheten selv og ikke minst alle  interesseparter.

Kim Lindseth, CEO i On & Offshore Service, ser frem til å jobbe med Antenor-OTG for ISO 14001-sertifisering og ESG-rapportering. Han uttaler at «dette steget er essensielt for deres engasjement i bærekraft og ansvarlighet, da det reduserer miljøpåvirkningen og styrker sosial og etisk forpliktelse. Strategien forbedrer vår posisjon i et utfordrende marked og støtter en bærekraftig fremtid. Beslutningen om å samarbeide med Antenor-OTG markerer for meg starten på en viktig reise mot å bli en mer ansvarlig aktør i markedet og samfunnet.» 

Vi takker for tilliten

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer