Norwegian Seals: Outsourcing med Antenor-OTG gir oss trygghet

Norwegian Seals: Outsourcing med Antenor-OTG gir oss trygghet

Norwegian Seals bruker både programvare og konsulenttjenester fra Antenor-OTG for å ivareta sine behov innenfor Kvalitet, Risiko og HMS.

Om Norwegian Seals

Norwegian Seals er en bedrift med 18 ansatte som tilbyr paknings- og tetningsløsninger for alle formål. Bedriften har en stor kundekrets og leverer pakninger til industrier som olje og gass, luftfart, matvare og kjemisk industri etc.

Bedriftens visjon er å være den foretrukne og mest konkurransedyktige produsent og leverandør av kvalitetsprodukter innen tetninger, pakninger og tilhørende maskinerte produkter. Dette skal oppnås ved hjelp av:

 • Sterkt kundefokus
 • Kompetente medarbeidere
 • Kvalitetsprodukter
 • Sterk leveringskvalitet
 • Bredt utvalg og varelager
 • Egen produksjon
 • Anerkjente agenturer

Bedriften ble opprinnelig etablert i 2003. En solid vekst gjorde den ettertraktet internasjonalt og de valgte å selge til amerikanske CDI i 2012. Etter noen utfordrende år som følge av oljeprisfallet i 2015, kom firmaet igjen på lokale hender i 2017, og har de siste årene opplevd en fantastisk vekst. Omsetningen er tredoblet og minustall er snudd til solide plusstall. Ledelsens fokus på kvalitet i produkter og leveringsevne kombinert med firmaets fokus på kompetente medarbeidere og et positivt arbeidsmiljø har vært viktige faktorer for de gode resultatene.

Norwegian Seals behov for kvalitetsavdeling

Norwegian Seals er en bedrift som er svært opptatt av kvalitet i alle ledd. Foruten et sterkt indre fokus, har de også veldig kravstore kunder. Dermed var det ikke noe alternativ at kvalitetssystemer, og nødvendige aktiviteter, skulle bli noe venstrehåndsarbeid. Men, som en liten bedrift vil det være kostnadskrevende å ha en egen ansatt som kvalitetssjef. Så hva gjør man? Mange bedrifter setter ut hele eller deler av regnskapsføringen så hvorfor ikke kvalitets- og HMS avdelingen?

Løsningen

Antenor-OTG leverer både kompetanse og digitalt kvalitetssystem til bedrifter som ønsker et høyt fokus på Kvalitet, Risiko og HMS. Programvaren er enkel bruke for alle ansatte og sørger dermed for at konsulentbehovet blir sterkt redusert. De ansatte klarer selv å utføre de daglige aktivitetene, som f. eks avviksbehandling, systemvedlikehold osv. Kvaliteten i det daglige har de selv kontroll på, og supplert med spisskompetansen som Antenor-OTG besitter, opplever Norwegian Seals å få en solid kvalitetsavdeling til en fordelaktig kost. Antenor-OTG har vært en samarbeidspartner til Norwegian Seals mer eller mindre kontinuerlig siden oppstarten i 2003.

Denne løsningen innebærer at Norwegian Seals:

 • Kan være trygge på at de hele tiden har et oppegående kvalitetssystem som både kunder og sertifiseringsorganer anerkjenner
 • Har en kvalitetsavdeling med høy kompetanse
 • Har et kvalitetssystem som skaper engasjement blant de ansatte
 • Har en kostnadseffektiv kvalitetsavdeling

Konklusjon

"For en bedrift av vår størrelse så kan det bli utfordrende å ha en høyt kvalifisert kvalitetssjef på fulltid. Det vil være kostnadskrevende og vi måtte kombinert det med andre roller. Dermed er jeg redd for at kvalitetsfokuset ville ha endt opp med å bli et venstrehåndsarbeid. Med denne løsningen får vi en god og brukervennlig programvare som bidrar til at vi enkelt kan gjøre en stor del av den daglige jobben selv, mens Antenor-OTG kontinuerlig ser til at nødvendige aksjoner blir gjort og at vi opprettholder det høye nivået vi selv ønsker. De bidrar med spisskompetanse som vi nødvendigvis ikke trenger å ha selv, og vi kan da fokusere på det vi er gode på."

Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Tore Gellein
Daglig leder