Outsourcing av din Kvalitets- og HMS avdeling

Ved å digitalisere og outsource deler av oppgavene som utføres av en kvalitetsavdeling kan du fort halvere kostnadene du bruker i dag på dette området. 

Mange bedrifter vil ikke ha behov for en fulltids ansatt kvalitetssjef. Men de har behov for den spisskompetansen de besitter. Derfor kan det være smart å heller leie inn en person i en 20-40% stilling i stedet for å ansette en person i en 100% stilling. I dag er dette fagområdet også såpass omfattende (ESG, Miljø, Security, Risiko) at det skal godt gjøres å finne en allvitende med all denne kompetansen.

Via en outsourcing avtale med oss vil du ikke bare ha en person og en «sjel og en skjorte». Du vil ha et helt team med ulik spisskompetanse som kan benyttes ved behov. Videre vil våre kunder benytte digitale verktøy som sterkt forenkler disse prosessene slik at ressursbehovet blir sterkt redusert. Våre kunder opplever gjerne en 50-75% tidsbesparelse her.

Med andre ord du får en profesjonell kvalitetsavdeling med sterk spisskompetanse og en profesjonell, brukervennlig og oversiktlig programvare. Sannsynligvis til en langt lavere kost enn å ha egne ansatt og manuelle tidkrevende verktøy.

Vi er alltid tilgjengelige  

Korona har lært oss en ting: Ved hjelp av digitale løsninger kunne vi fortsette vår rolle som kvalitetsavdeling for våre kunder. Vi visste at ved hjelp av Antenor BMS og Teams kunne vi bistå en kvalitetsavdeling på en effektiv måte fra hvor som helst.  

Vi skreddersyr avtaler basert på hver enkelt bedrifts ønsker og behov. Målet er at vi skal bidra til at du har en mer effektiv kvalitetsavdeling – som gir deg merverdi til en lavere kost.  

Fordeler med en kvalitetssjef-avtale:  

  • Forutsigbar og lavere uforpliktende kost
  • Kompetente fagarbeidere 
  • Du kan sove godt om natten vel vitende om at du har alt på stell
  • Medarbeidere som er i forkant
Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer