Personskade

God oversikt og gode analyser.
Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen.
Å ha mulighet til å registrere personskader digitalt vil ikke bare redusere tidsbruken. Det gir også et grunnlag for å kunne utarbeide gode analyser som er nyttige internt og som mange av dine kunder gjerne etterspør.

Fordeler med modulen

Melding av personskade av alvorlig karakter og ulykke skal sendes Arbeidstilsynet. Data skal også ivaretas internt iht. registreringsplikten, og det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.

God oversikt og gode analyser

Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen. Dette kan kobles opp mot rapport for uønsket hendelse i eget register. All relevant data registreres og vil gi en nytteverdi senere for analyse og mulige forbedringer for å forebygge lignende hendelser også.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder