Process Manager

Fokus på kontinuerlig forbedring
Gode analysemuligheter av alle data som legges inn
Responsiv programvare
Brukes på mobil og nettbrett
Previous slide
Next slide

Vi lanserer Antenor BMS Process Manager. Et  verktøy som er utviklet for å forbedre din virksomhet ved å digitalisere og automatisere manuelle, tidkrevende oppgaver.

Ved å ta skrittet bort fra tungvinte manuelle verktøy og velge enkle digitale løsninger, kan du oppnå en god reduksjon i tidsforbruket – opptil 75%! Dette gir deg bedre tid til å fokusere på kjernevirksomheten. Samtidig sikrer det forbedret kvalitet i gjennomføring og dermed reduksjon i feil. Sluttproduktet er mer fornøyde kunder, reduserte driftskostnader og kanskje økt mersalg?

Over et eksempel på hvordan vi kan gå fra et passivt prosesskart til et aktivt digitalt verktøy. Prosesskartet beskriver hvordan du skal utføre en jobb. Men, det er ingen mekanismer som sikrer at de ansatte faktisk utfører jobben slik den står i et passivt dokument. Og vi må vel erkjenne at veldig få ansatte faktisk leser slike passive dokumenter.

Løsningen: Overfør disse stegene inn i et digitalt verktøy og man får brukeren til å aktivt følge sjekklisten som er laget og fylle ut nødvendige informasjonsfelt. Dermed sikrer du at dine ansatte faktisk følger og utfører det som står i prosesskartet. Du sikrer at kvaliteten du etterstreber faktisk blir levert. Feilprosenten går ned og effektiviteten går opp. 

Dataen som ansatte fyller ut kan brukes til analyseformål. Programvaren har innebygget funksjonalitet for gode analyser, eller du kan eksportere til Power BI f. eks

Fordel med Process Manager

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål

Digitalisering er mer enn bare å sette strøm på eksisterende prosesser; det handler om å omdefinere måten virksomheten din fungerer på, drive innovasjon og optimalisere effektiviteten ved hjelp av teknologi. Les mer om det i denne bloggen.

Hver prosess og arbeidsoppgave er unik. Derfor vil vi gå individuelt til verks:

  1. Avtale om prosjekt inngås
  2. Vi kartlegger behov og utfordringer i dag
  3. Og vi kartlegger ønsket hverdag
  4. Vi gir et endelig prisestimat
  5. Vi etablerer en første utkast til modul
  6. Dere kommentere og vi justerer
  7. Klar til implementering
Ta kontakt med oss
Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder