Alt du trenger i én oversiktlig portal

Med Antenor BMS får du et brukervennlig skybasert kvalitetssystem, som raskt tar deg fram til et ISO 9001 nivå eller sertifisering. Programvaren sikrer deg god virksomhetsstyring, reduserer administrativ tid og gir deg gode løsninger for kontinuerlig forbedring. Her har du et digitaliseringsverktøy som erstatter dine manuelle løsninger og excelregistre  med èn løsning for alt. Trenger du faglig bistand vil en av våre rådgivere hjelpe deg med dette.

Dette oppnår du med Antenor BMS:

Moduler

Alle Antenor BMS Entry Antenor BMS Essentials Antenor BMS Premium Standalones

Hvilken programvarepakke er riktig for deg?

Våre kunder ønsker å ha god styring og kontroll på sin virksomhet, og ikke minst smidige verktøy som gir gode analyser som igjen sikrer kontinuerlig forbedring. De ønsker ikke å bruke tid på unødig administrasjon, og velger derfor digitale løsninger framfor manuelle- og halvdigitale verktøy.
Vi har etablert noen standardpakker tilpasset ulike behov og ulike ambisjoner. Skal du ha et system som dekker kravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. Det er enkelt å utvide på et senere tidspunkt. Start gjerne med én enkelt modul om du ønsker det. Vi er løsningsorienterte!

Entry gir deg moduler som dekker det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter, og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for enkel tilgjengelighet. Systemet kan lett oppgraderes med flere moduler senere, og vi vokser gjerne sammen med dere.

Antenor BMS Entry…
…åpner dører til markeder som krever styringssystem
…er ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
…passer for dere som har et begrenset behov
…har lav terskel og du kommer veldig kjapt i gang

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter 


Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg  og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

  • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
  • Systemet gir deg full styring og kontroll 
  • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
  • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav

Standalone-moduler

En «Standalone» er en modul som leveres som en selvstendig programvare uten at en trenger å investere i en hel pakke. Om en ønsker det kan en ved en senere anledning utvide til å bruke Antenor-OTGs andre programvarepakker. Under er en oversikt over de programvarene som vi i dag tilbyr som en «standalone»
Tore Gellein
Daglig leder

Kundetilpassede løsninger

Med utgangspunkt i Essentials- eller Premiumpakken tilbyr vi et stort utvalg tilleggsmoduler. Vi leverer også rene kundetilpassede løsninger – alt fra enkle sjekklister til mer kompliserte databaser og prosesser. Målet vårt er å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser, og sikre bedre kvalitet i gjennomføring, kostnadsbesparelser og bedre bunnlinje.
Ta gjerne kontakt om dere er nysgjerrige på løsninger vi kan utvikle for dere. Vi har gjort arbeidslivet enklere i mange bedrifter ved å erstatte manuelle Word- og Excelark med digitale prosesser.