Alt du trenger i én oversiktlig portal

Med Antenor BMS får du et brukervennlig skybasert kvalitetssystem, som raskt tar deg fram til et ISO 9001 nivå eller sertifisering. Programvaren reduserer administrativ tid med 75 %, og gir deg gode løsninger for kontinuerlig forbedring. Her har du et digitaliseringsverktøy som erstatter dine manuelle løsninger og excelregistre  med èn løsning for alt. Trenger du faglig bistand vil en av våre rådgivere hjelpe deg med dette.

Antenor BMS gjør det lett for deg!

Antenor BMS - en komplett programvare
Programvaren har alt du trenger i forhold til en ISO sertifisering, på en plass
Et operasjonelt verktøy
Programvaren brukes aktivt og operasjonelt for å sikre kvalitet i leveranser
Gode grafiske analyser
Alle data som registreres kan analyseres grafisk. Gir grunnlag for god styring, kontinuerlig forbedring og store driftskostnader.
Brukes over alt på mobil og nettbrett
Digitale sjekklister kan anvendes og fullføres der jobben skal gjøres og sparer deg for merarbeid
Automatiserte varslinger og godkjenningsprosesser
Her får en automatiske varslinger når oppgaver skal utføres og er overdue.
Solid fokus på god kundesupport
Vi har ekte mennesker som gir deg raskt svar (99% innen 24 timer) på dine henvendelser
Fokus på sikkerhet
Våre kunder skal være trygge på at deres data er godt ivaretatt gjennom gode sikkerhetsrutiner. Både internt og hos våre underleverandører. Her er vi kompromissløse.
Previous
Next

Moduler

Alle Antenor BMS Entry Antenor BMS Essentials Antenor BMS Premium Standalones

Dette oppnår du med Antenor BMS:

Våre kunder ønsker å ha god styring og kontroll på sin virksomhet, og ikke minst smidige verktøy som gir gode analyser som igjen sikrer kontinuerlig forbedring. De ønsker ikke å bruke tid på unødig administrasjon, og velger derfor digitale løsninger framfor manuelle- og halvdigitale verktøy.

Våre kunder opplever direkte økonomiske besparelser som:

  • Redusert administrativ til med 75%
  • Har en flere lisenser som en kan erstatte med ABMS oppleves store kostnadsreduksjoner i lisenskostnader
  • Mer effektiv drift gjennom systematisk jobbing med kontinuerlig forbedring

Les mer om de ulike modulene ved å klikke på modulikonene under:

Hvordan oppnås disse økonomiske gevinstene

Hvilken programvarepakke er riktig for deg?

Vi har etablert noen standardpakker tilpasset ulike behov og ulike ambisjoner. Skal du ha et system som dekker kravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. Det er enkelt å utvide på et senere tidspunkt. Start gjerne med én enkelt modul om du ønsker det. Vi er løsningsorienterte!

Entry gir deg moduler som dekker det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter, og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for enkel tilgjengelighet. Systemet kan lett oppgraderes med flere moduler senere, og vi vokser gjerne sammen med dere.

Antenor BMS Entry…
…åpner dører til markeder som krever styringssystem
…er ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
…passer for dere som har et begrenset behov
…har lav terskel og du kommer veldig kjapt i gang

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

  1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
  2. Utføre aktiviteter 


Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg  og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

  • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
  • Systemet gir deg full styring og kontroll 
  • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
  • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav

Med utgangspunkt i Essentials- eller Premiumpakken tilbyr vi et stort utvalg tilleggsmoduler. Vi leverer også rene kundetilpassede løsninger – alt fra enkle sjekklister til mer kompliserte databaser og prosesser. Målet vårt er å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser, og sikre bedre kvalitet i gjennomføring, kostnadsbesparelser og bedre bunnlinje.

Standalone-moduler

En «Standalone» er en modul som leveres som en selvstendig programvare uten at en trenger å investere i en hel pakke. Om en ønsker det kan en ved en senere anledning utvide til å bruke Antenor-OTGs andre programvarepakker. Under er en oversikt over de programvarene som vi i dag tilbyr som en «standalone»
Tore Gellein
Daglig leder

Vår misjon

Antenor-OTG er drevet av en grunnleggende ide om at et systematisk og forretningsorientert fokus på virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedring er til det beste for alle organisasjoner. Et solid digitalt kvalitetssystem bør være fundamentet for et slikt initiativ, sammen med en ledelse som går i bresjen for dette.

Etter å ha sett flere manuelt baserte kvalitetssystemer (word, excel, sharepoint etc), som ofte er mer plunder og heft enn til glede, ble vi motivert til å gi markedet et høyst digitalt ledelsessystem. Vi har vært genuint opptatt av at dere, våre kunder, til enhver tid skal ha et «state of the art» kvalitetssystem. Vi var først ute med et skybasert programvare innen fagsegmentet allerede i 2003. Ny plattform er selvfølgelig lansert etter dette for å holde tritt med kundeforventinger.

Fokus skal være på den fundamentale tanken om kvalitetsledelse. Det vil si: Fokus på smarte, smidige og effektive prosesser og solide analyser som gir grunnlag for kontinuerlig forbedring

Ta gjerne kontakt om dere er nysgjerrige på løsninger vi kan utvikle for dere. Vi har gjort arbeidslivet enklere i mange bedrifter ved å erstatte manuelle Word- og Excelark med digitale prosesser.