Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

Dokumentstyring

Dokumentstyring Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid?Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.Brukervennlig og oversiktlig menyEn finner raskt fram til sine dokumenter via en oversiktlig meny.Helautomatisert godkjenningsprosessTidligere tungvint administrasjon av dokumenter er eliminert med en automatisk godkjenningsprosess. Du kan ha fokus på innholdet.Lest og forstått funksjonSikre […]

Avvikssystem

Antenor BMS – Avvikssystem Fokus på kontinuerlig forbedringGode analysemuligheter av alle data som legges innMobilvennligRegistrer hendelse med din mobil. Ta gjerne bilde for dokumentasjon Previous Next Vi leverer et brukervennlig, mobilvennlig avvikssystem som sørger for aktiv bruk fra alle ansatte. Her er det enkelt å registrere saker, og smidig saksbehandling sørger for en veldig effektiv […]