Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

Sikker jobbanalyse/ Risk Basic

Sikker jobbanalyse Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA.Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen. Digital SJA (Sikker jobbanalyse) sikrer god gjennomføring og trygghet om at dette blir utført etter de retningslinjer myndighetene har gitt. Fordeler med modulen Gir deg trygghet for at SJA blir utført […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

Dokumentstyring

Dokumentstyring Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid?Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.Brukervennlig og oversiktlig menyEn finner raskt fram til sine dokumenter via en oversiktlig meny.Helautomatisert godkjenningsprosessTidligere tungvint administrasjon av dokumenter er eliminert med en automatisk godkjenningsprosess. Du kan ha fokus på innholdet.Lest og forstått funksjonSikre […]

Avvikssystem

Antenor BMS – Avvikssystem Fokus på kontinuerlig forbedringGode analysemuligheter av alle data som legges innMobilvennligRegistrer hendelse med din mobil. Ta gjerne bilde for dokumentasjon Previous slide Next slide Optimaliser bedriftens ytelse med vårt brukervennlige og intuitive avvikssystem! Vårt brukervennlige og mobilvennlige plattform gjør det enkelt for alle ansatte å aktivt delta i prosessen. Registrering av […]