Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

KPI input skjema

KPI Input skjema Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift.Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter. Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift. De gir deg oversikt og forteller deg om du når dine mål. Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring […]

Revisjon

Revisjonsstyring Det er mange gode grunner for å gjennomføre revisjoner.I en travel hverdag ser man seg ofte blind på daglige oppgaver, og man har en tendens til å innfinne seg med at prosesser ikke er helt optimale. Det kan være farlig. At en jevnlig tar et fugleperspektiv på sine interne arbeidsprosesser er svært viktig. Når […]

Leverandør­godkjenning

Leverandørgodkjenning

Leverandør­godkjenning Mindre administrativt arbeid.Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Samtidig har du en god oversikt over dine leverandører. Fordeler med modulen Digital utsendelse av skjema reduserer administrativ tid for deg og dine leverandører […]

Vernerunde

Vernerunde Det er er lovpålagt å gjennomføre vernerunder.En vernerunde gir deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Å gjennomføre vernerunder er lovpålagt. I tillegg vil gode rutiner på vernerunde gi deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Runden vil bidra til å avdekke […]

Kunde- og prosjektevalueringer

Kunde- og prosjektevaluering Hva er viktig for din bedrift og din suksess?Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Hva er viktig for din bedrift og din suksess? Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Å innhente erfaringsdata er derfor kanskje noe av det smarteste du […]

KPI scorecard

KPI scorecard KPI Scorecard i Antenor BMS gir en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel.Visuelle trafikklys og måneds oversikt Gode månedlige oversikter som viser utvikling av ønskede parametre Previous Next KPI Scorecard i Antenor BMS gir deg som leder eller ansatt en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel. Når vi våre mål eller […]

Dokumentstyring

Dokumentstyring Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid?Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.Brukervennlig og oversiktlig menyEn finner raskt fram til sine dokumenter via en oversiktlig meny.Helautomatisert godkjenningsprosessTidligere tungvint administrasjon av dokumenter er eliminert med en automatisk godkjenningsprosess. Du kan ha fokus på innholdet.Lest og forstått funksjonSikre […]

Risikoanalyse

Risikoanalyse Antenor Risk Management System (ARMS)Enkelt å bruke med fleksible matriserBrukervennlig risk registerBrukervennlig risk register med direkte knytning til risikoreduserende tiltak. Alt i ett bildeMulighetsvurderinger og SWOT analyserARMS har stor fleksibilitet og kan blant annet brukes til både mulighetsvurderinger og SWOT analyser Previous Next Med Antenor Risk Management System (ARMS) vil du ha en god […]