Samsvarsvurdering

Samsvarsvurdering Samsvarsvurdering sikrer at du tilfredsstiller lover og forskrifterDet kan koste en virksomhet dyrt hvis en tar shortcuts med samsvarsvurderinger Vi ser flere eksempler på virksomheter som har tatt noe lett på jobben med å sikre at deres produkter, tjenester og interne rutiner er i henhold til de lover, forskrifter og standarder en skal møte. […]

Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

Sikker jobbanalyse/ Risk Basic

Sikker jobbanalyse Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA.Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen. Digital SJA (Sikker jobbanalyse) sikrer god gjennomføring og trygghet om at dette blir utført etter de retningslinjer myndighetene har gitt. Fordeler med modulen Gir deg trygghet for at SJA blir utført […]

Personskaderegister

Personskade God oversikt og gode analyser.Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen. Å ha mulighet til å registrere personskader digitalt vil ikke bare redusere tidsbruken. Det gir også et grunnlag for å kunne utarbeide gode analyser som er nyttige internt og som mange av […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

KPI input skjema

KPI Input skjema Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift.Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter. Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift. De gir deg oversikt og forteller deg om du når dine mål. Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring […]

Revisjon

Revisjonsstyring Det er mange gode grunner for å gjennomføre revisjoner.I en travel hverdag ser man seg ofte blind på daglige oppgaver, og man har en tendens til å innfinne seg med at prosesser ikke er helt optimale. Det kan være farlig. At en jevnlig tar et fugleperspektiv på sine interne arbeidsprosesser er svært viktig. Når […]

Vernerunde

Vernerunde Det er er lovpålagt å gjennomføre vernerunder.En vernerunde gir deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Å gjennomføre vernerunder er lovpålagt. I tillegg vil gode rutiner på vernerunde gi deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Runden vil bidra til å avdekke […]

Kunde- og prosjektevalueringer

Kunde- og prosjektevaluering Hva er viktig for din bedrift og din suksess?Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Hva er viktig for din bedrift og din suksess? Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Å innhente erfaringsdata er derfor kanskje noe av det smarteste du […]

KPI scorecard

KPI scorecard KPI Scorecard i Antenor BMS gir en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel.Visuelle trafikklys og måneds oversikt Gode månedlige oversikter som viser utvikling av ønskede parametre Previous Next KPI Scorecard i Antenor BMS gir deg som leder eller ansatt en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel. Når vi våre mål eller […]