Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

Sikker jobbanalyse

Sikker jobbanalyse Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA.Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen. Digital SJA (Sikker jobbanalyse) sikrer god gjennomføring og trygghet om at dette blir utført etter de retningslinjer myndighetene har gitt. Fordeler med modulen Gir deg trygghet for at SJA blir utført […]

Personskade

Personskade God oversikt og gode analyser.Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen. Å ha mulighet til å registrere personskader digitalt vil ikke bare redusere tidsbruken. Det gir også et grunnlag for å kunne utarbeide gode analyser som er nyttige internt og som mange av […]

Digitalt stoffkartotek

Digitalt stoffkartotek Enkel tilgang til 1500 databladEt smart samarbeid mellom våre kunder sparer tid og gir de en kosteffektiv løsningRisikoanalyse og substitusjonsvurderingOversiktlig register Previous Next I denne programvaren har du i dag tilgang til over 1500 datablad. Stoffkartoteket er et samarbeid med våre kunder hvor alle går sammen om å innhente datablad og dele de […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

KPI input skjema

KPI Input skjema Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift.Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter. Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift. De gir deg oversikt og forteller deg om du når dine mål. Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring […]

Utstyrskontroll

Antenor BMS Utstyrskontroll Et system som gir deg kontroll på alt ditt utstyrFull kontroll på alt utstyr som skal kalibreres, sertifiseres eller vedlikeholdes – med all historikk og automatiske purringerGod oversiktDu vil ha full oversikt over alt ditt utstyr med status og tilhørighetFull historikk og automatisk varslingPå hvert enkelt utstyr registrer du historikk, laster opp […]

Personal- og kompetansestyring

Personal- og kompetansestyring Dine ansatte er din viktigste ressurs. Ta godt vare på dem.Har du oversikt over hvem du har ombord og hva de kan? Dine ansatte er din viktigste ressurs. Ta godt vare på dem. Har du oversikt over hvem du har ombord og hva de kan? En slik oversikt kan spare deg for […]

Revisjon

Revisjonsstyring Det er mange gode grunner for å gjennomføre revisjoner.I en travel hverdag ser man seg ofte blind på daglige oppgaver, og man har en tendens til å innfinne seg med at prosesser ikke er helt optimale. Det kan være farlig. At en jevnlig tar et fugleperspektiv på sine interne arbeidsprosesser er svært viktig. Når […]

Leverandør­godkjenning

Leverandørgodkjenning

Leverandør­godkjenning Mindre administrativt arbeid.Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Samtidig har du en god oversikt over dine leverandører. Fordeler med modulen Digital utsendelse av skjema reduserer administrativ tid for deg og dine leverandører […]