Antenor BMS Process Manager

Process Manager

Process Manager Fokus på kontinuerlig forbedringGode analysemuligheter av alle data som legges innResponsiv programvareBrukes på mobil og nettbrett Previous slide Next slide Vi lanserer Antenor BMS Process Manager. Et  verktøy som er utviklet for å forbedre din virksomhet ved å digitalisere og automatisere manuelle, tidkrevende oppgaver. Ved å ta skrittet bort fra tungvinte manuelle verktøy […]

Digitale sjekklister

Digitaliser dine sjekklister Reduser tidsbrukMed et digitalt skjema sparer du deg selv for mye tid. Skjemaet går rett i databasen etter aktivitet er utførtAutomatisert prosessDigitale sjekklister som tilpasses dine skreddersydde behovGode analyserDigital datafangst gir deg grunnlag for gode analyser, kontinuerlig forbedring og bedre styring og oversikt Previous slide Next slide En sjekkliste er et enkelt […]

Samsvarsvurdering

Samsvarsvurdering Samsvarsvurdering sikrer at du tilfredsstiller lover og forskrifterDet kan koste en virksomhet dyrt hvis en tar shortcuts med samsvarsvurderinger Vi ser flere eksempler på virksomheter som har tatt noe lett på jobben med å sikre at deres produkter, tjenester og interne rutiner er i henhold til de lover, forskrifter og standarder en skal møte. […]

Action Manager

Action Manager Oversiktlige planerEtabler planer hvor du samler alle aksjonene for bedre styringOversiktlige sjekklisterSikrer at nødvendige tiltak blir gjennomførtBestem ansvarlig og tidsfristSystemet bygger på SMART prinsippet: Specific, Measureable, Achievable, Responsible, Timely Previous Next Med Action Manager vil du ha en betydelig forbedring i hvordan du som organisasjon håndtere ulike aksjoner, tiltak og oppgaver. Alle aksjoner […]

Sikker jobbanalyse/ Risk Basic

Sikker jobbanalyse Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA.Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen. Digital SJA (Sikker jobbanalyse) sikrer god gjennomføring og trygghet om at dette blir utført etter de retningslinjer myndighetene har gitt. Fordeler med modulen Gir deg trygghet for at SJA blir utført […]

Personskaderegister

Personskade God oversikt og gode analyser.Med et elektronisk skjema vil du forenkle registreringen og samtidig ha en god oversikt over behandlingen av hendelsen. Å ha mulighet til å registrere personskader digitalt vil ikke bare redusere tidsbruken. Det gir også et grunnlag for å kunne utarbeide gode analyser som er nyttige internt og som mange av […]

Digitalt stoffkartotek

Digitalt stoffkartotek Enkel tilgang til 1500 databladEt smart samarbeid mellom våre kunder sparer tid og gir de en kosteffektiv løsningRisikoanalyse og substitusjonsvurderingOversiktlig register Previous slide Next slide Velkommen til vårt unike stoffkartotek, en innovativ løsning som drives av et samarbeid med våre dyrebare kunder. Sammen utgjør vi en kraftfull allianse, der vi deler databladene våre […]

The log

The Log Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og […]

KPI input skjema

KPI Input skjema Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift.Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring og kontroll og gode analysemuligheter. Key Performance Indicators (KPI) er nøkkeltall for din bedrift. De gir deg oversikt og forteller deg om du når dine mål. Et digitalt system forenkler prosessen og gir deg styring […]

Utstyrskontroll

Antenor BMS Utstyrskontroll Et system som gir deg kontroll på alt ditt utstyrFull kontroll på alt utstyr som skal kalibreres, sertifiseres eller vedlikeholdes – med all historikk og automatiske purringerGod oversiktDu vil ha full oversikt over alt ditt utstyr med status og tilhørighetFull historikk og automatisk varslingPå hvert enkelt utstyr registrer du historikk, laster opp […]