Leverandør­godkjenning / Due Dilligence

Leverandørgodkjenning

Leverandør­godkjenning Mindre administrativt arbeid.Med en digital godkjenningsprosess sparer en både kunder og leverandører for mye administrativt arbeid. Opplev effektivitet og enkelhet med vår innovative digitale godkjenningsprosess! Vi har skapt en løsning som smått «revolusjonerer» måten du samhandler med leverandører på. Med denne modulen er det slutt med tidkrevende manuelt administrativt arbeid og du får mer […]

Vernerunde

Vernerunde Det er er lovpålagt å gjennomføre vernerunder.En vernerunde gir deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Å gjennomføre vernerunder er lovpålagt. I tillegg vil gode rutiner på vernerunde gi deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Runden vil bidra til å avdekke […]

Kunde- og prosjektevalueringer

Kunde- og prosjektevaluering Hva er viktig for din bedrift og din suksess?Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Hva er viktig for din bedrift og din suksess? Noe av det aller viktigste er kunders opplevelse av deg som leverandør. Å innhente erfaringsdata er derfor kanskje noe av det smarteste du […]

KPI scorecard

KPI scorecard KPI Scorecard i Antenor BMS gir en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel.Visuelle trafikklys og måneds oversikt Gode månedlige oversikter som viser utvikling av ønskede parametre Previous Next KPI Scorecard i Antenor BMS gir deg som leder eller ansatt en kjapp statusoversikt på bedriftens ve og vel. Når vi våre mål eller […]

Dokumentstyring

Dokumentstyring Ønsker du å få bedre oversikt og spare tid?Antenor BMS reduserer sterkt tidsforbruken i arbeidet med å vedlikeholde organisasjonens styrende dokumenter.Brukervennlig og oversiktlig menyEn finner raskt fram til sine dokumenter via en oversiktlig meny.Helautomatisert godkjenningsprosessTidligere tungvint administrasjon av dokumenter er eliminert med en automatisk godkjenningsprosess. Du kan ha fokus på innholdet.Lest og forstått funksjonSikre […]

Risikoanalyse – Pro

Risikoanalyse Antenor Risk Management System (ARMS)Enkelt å bruke med fleksible matriserBrukervennlig risk registerBrukervennlig risk register med direkte knytning til risikoreduserende tiltak. Alt i ett bildeMulighetsvurderinger og SWOT analyserARMS har stor fleksibilitet og kan blant annet brukes til både mulighetsvurderinger og SWOT analyser Previous slide Next slide Vi har utviklet Antenor Risk Management System (ARMS) med […]

Avvikssystem

Antenor BMS – Avvikssystem Fokus på kontinuerlig forbedringGode analysemuligheter av alle data som legges innMobilvennligRegistrer hendelse med din mobil. Ta gjerne bilde for dokumentasjon Previous slide Next slide Optimaliser bedriftens ytelse med vårt brukervennlige og intuitive avvikssystem! Vårt brukervennlige og mobilvennlige plattform gjør det enkelt for alle ansatte å aktivt delta i prosessen. Registrering av […]