Rådgivning - Studier Outplacement

Erfarne rådgivere hjelper din organisasjon til å utforme mer effektive prosesser,   jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring og sikre at din bedrift tilfredsstiller kunde- og myndighetskrav

  

Rådgiving, studier og outplacement innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS, til petroleumsindustrien, bore- og brønnoperasjoner og til landbaserte infrastrukturprosjekter 

Kontakt oss for mer info

Erfarne Rådgivere og Konsulenter

Med operasjonell erfaring og god faglig kompetanse, bidrar våre rådgivere til at kunder får på plass praktiske styringssystemer med optimal kost/nytte verdi.

I tillegg utfører våre konsulenter studier og rådgiving innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS.

 

 

Bredt teknologi- og tjenestespekter

Vi leverer tjenester innen et bredt teknologi- og tjenestespekter, som bidrar til å skape merverdier for våre kunder.

 

Etablering og vedlikehold av styringssystemer iht. ulike ISO standarder

Virksomhetsstyring og utvikling

Risikoanalyser (eks. Hazop/Hazid)

Prosessforbedringer

GAP-Analyser iht ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001

Revisjoner, internt og eksternt

Kvalitet- og Risikostyring

«Kvalitetssjef til leie» (QA/QC)

Studier innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS

Vi har siden 2002 levert rådgivningstjenester og gjennomført mer enn 500 studier innen risikoanalyse, teknisk sikkerhet og HMS. Leveranser som har gått til petroleumsindustrien, bore- og brønnoperasjoner og til landbaserte infrastrukturprosjekter. Gjennom årene har vi etablert langsiktige kundeforhold, og har rammeavtaler med, flere av de store olje og gass selskapene, samt større oljeserviceselskaper.

Kvalitetssjef eller rådgiver «til leie»

Våre konsulenter kan lede og bidra til prosjekter innen  kvalitet, risikostyring og HMS. For å sikre den rette kompetanse kan du «insourse» en kvalitetssjef eller rådgiver etter behov. I små eller mellomstore bedrifter, der det ikke er behov for en HMSK-leder på fulltid, vil dette kunne være ressurseffektiv løsning. Ved å etablere en «Kvalitetssjef-avtale» med Antenor vil du kunne oppnå:

En kostnadseffektiv løsning og tilgang til bred faglig kompetanse

Spisskompetanse innen kvalitet, risikostyring og HMS

Sikker og ivaretakelse av kunde- og myndighetskrav

Forutsigbare kostnader uten langsiktige forpliktelser

Kontinuitet og kompetent samarbeidspartner over tid

Virksomhets­utvikling, Kvalitet- og Risikostyring

Vi bidrar til å få på plass forretningsorienterte digitale systemer, som hjelper bedriften med å sikre og tilfredsstiller alle kunde- og myndighetskrav. Vårt mål er at organisasjonen, gjennom effektiv og gode arbeidsprosesser, skal kunne jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring. Disse digitale systemene og prosessene danner grunnlag for at bedriften tilfredsstille krav iht. ISO 9001:2015 standarden, samt andre standarder og retningslinjer.

Vår erfaring med etablering av styringssystemer har samlet vi i et metodeverk som vi har kalt «AProV» – Antenor Program for Virksomhetsstyring. Denne metoden sikrer en smidig og rask implementering av styringssystem og kontinuerlig forbedring. Metoden er blant annet basert på teorier rundt TQM (Total Quality Management), Lean Management, prosessmodellering (RACI/RIS), ISO-standarder og Balanced Scorecard. Vi har lagt vekt på at dette skal være en operativ metode, som gir mulighet for tilpasninger uavhengig av organisasjonens størrelse og struktur.  

GAP-Analyser

En betydelig del av vår hverdag handler om å bistå bedrifter med med å etablering systemer iht ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, for å nevne noen. Bedriftenes mål kan være å bli sertifisert på sikt, men like gjerne å ha prosesser internt som er i samsvar med disse standardene.

Første steg vil ofte være å gjennomføre en gap-analyse mot standardens systemelementer. Våre verktøy vil kunne gi en konkret tilbakemelding på i hvilken grad bedriften er samsvarer med hvert enkelt av systemelementene. Gjennom en konkret score er det deretter lett å avdekke hvilke oppgaver og prosesser som må forbedres, og hvor styrkene til bedriften ser ut til å ligge.

I etterkant av analysen utarbeides det en rapport med konkrete anbefalinger, som bedriften får tilsendt. Rapporten vektlegger hvilke tiltak som bør utføres, herunder også hvilke som vil være de mest presserende. Som vist under, vil rapporten også inneholder tabeller og en grafisk spiderchart som enkelt visualiserer hver enkelt element. Anbefalingene i rapporten kan bedriften bruke som en handlingsplan. Om ønskelig, kan vi i etterkant ta en ny måling for og se i hvilken grad målene er nådd.

Våre rådgivere kan selvfølgelig bistå deg og bedriften i arbeidet med å lukke gapene. Til det har vi gode digitale verktøyet, Antenor BMS. Disse vertøyene sparer de ansatte i bedriften for en betydelig del av arbeidet fram mot et ISO 9001:2015 nivå, og arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- , risiko- og virksomhetsstyring

Se våre produkterKontakt oss