Den «Digitale» Kvalitetssjefen

Ved å digitalisere og outsource deler av oppgavene som utføres i en Kvalitet/HMS avdeling kan du fort halvere kostnadene du bruker i dag på dette området.

Vår undersøkelser viser at rundt 80% av aktiviteter forbundet med Kvalitet, Risiko og HMS foregår med manuelle systemer. Disse kan være administrert av:

  • Egne fagansatte
  • Ansatte i operative roller som har dette som et venstrehåndsarbeid
  • Innleid arbeidskraft som brukes til å administrere tunge løsninger

Er dette tilfellet kjenner du deg gjerne igjen i noen av disse scenarioene:

  • Operative ansatte misbruker sin kompetanse og tid på områder som de verken har ønsker eller forutsetninger for å kunne gjøre skikkelig
  • Innleide ressurser vil ikke ønske digitale løsninger da slike verktøy «stjeler» utfakturerbare timer fra dem.
  • Egne fagansatte kan bruke tiden sin mye mer fornuftig

Korona har lært oss en ting: Ved hjelp av digitale løsninger kunne vi fortsette vår rolle som kvalitetssjef for våre kunder. Vi viste at ved hjelp av Antenor BMS og Teams kunne vi bistå en kvalitetsavdeling fra hvor som helst, og mer effektivt enn noen gang tidligere.

Hvem vil i dag drømme om å gjøre regnskapet i en manuell kassadagbok? Nei, dette gjøres i dag digitalt i en moderne programvare gjerne kombinert med en ekstern regnskapsfører som sikrer at alt er på stell. Samme prinsipp kan vi anvende innen vårt fagområde.

Vi skreddersyr avtaler basert på hver enkelt bedrifts ønsker og behov. Mål er at vi skal bidra til at du har en mer effektiv kvalitetsavdeling. En som gir deg mer verdi til en lavere kost.

Hva kan du oppnå med en kvalitetssjefavtale:

Forutsigbar og lavere uforpliktende kost

Kost som du også enkelt kan endre eller fjerne om det skulle være behov for det

Kompetent fagarbeider

En fagarbeider som også har et stort nettverk av spisskompetanse på laget. Du får med andre ord tilgang til en solid fagavdeling

Du kan sove godt om natten

Vel vitende om at du har alt på stell

Medarbeidere som er i forkant

Vi følger med på endringer i krav slik at du har medarbeidere som er oppdatert

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!