Revisjonsstyring

Det er mange gode grunner for å gjennomføre revisjoner.
I en travel hverdag ser man seg ofte blind på daglige oppgaver, og man har en tendens til å innfinne seg med at prosesser ikke er helt optimale. Det kan være farlig.
At en jevnlig tar et fugleperspektiv på sine interne arbeidsprosesser er svært viktig. Når en får oversikt over prosessene har en mulighet til å gjøre de tiltak som er nødvendige.

Fordeler med modulen

Revisjoner kan gjennomføres internt på dine egne prosesser, hos dine leverandører eller du kan selv få besøk av både kunder og sertifiseringsorganer. Det finnes mange gode grunner for å gjennomføre revisjoner, men essensen er enkel og grei: Målet er å avdekke om ting fungerer som det burde fungere. I en travel hverdag ser man seg ofte blind på daglige oppgaver, og man har en tendens til å innfinne seg med at prosesser ikke er helt optimale. Det kan være farlig.

Få oversikt over alle revisjoner og sørg for systematiske tiltak

Revisjonene planlegger du selvfølgelig i modulen tilrettelagt til dette formålet. Etter gjennomført revisjon så skrives selve rapporten i modulen, og har du funn fra revisjonen så er det enkelt og ikke minst veldig effektivt at disse blir utstedt direkte fra revisjonsrapporten. Dermed har du full kontroll fra tidlig planlegging til gjennomføring og oppfølging av funn. Alt i en enkel modul.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder