Revisjoner

Alle norske virksomheter skal følge internkontrollforskriften. Det innbefatter systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Oppfølging av dette arbeidet i virksomheten skal også skje systematisk, eksempelvis gjennom revisjoner. 

Når vi reviderer, kartlegges graden av samsvar mellom en virksomhets rutiner og praksis og definerte krav. Revisjoner danner et godt grunnlag for å skape og bevare nødvendig tillit mellom forretningspartnere, mellom ulike funksjoner i en virksomhet og mellom myndigheter og næringsliv. Revisjonsprosessen og -resultatene danner også grunnlag for forbedring i og videreutvikling av virksomheten. 

Antenor-OTG kan hjelpe deg med:  

  • 1. parts revisjon (internrevisjon)  
  • 2. parts revisjontypisk at vi gjennomfører en revisjon hos en (under)leverandør 
  • Uavhengige revisjoner der vi er en nøytral og uavhengig organisasjon 
  • GAP analyser av organisasjoner, tekniske systemer og prosedyrer 
  • Granskninger, interne eller uavhengige 
  • Systemrevisjoner 
  • Prosess og produktrevisjoner 
  • Inspeksjoner, feltbefaringer og offshore-surveys 

 

Har du noe, eller noen, som skal verifiseres? 

Vi gjennomfører mer enn 100 revisjoner, granskninger og GAPanalyser hvert år og våre revisorer og medrevisorer har lang erfaring og høy kompetanse innen slike prosesser. Vi er på ditt lag, og ønsker å sikre at dine systemer og leveranser er i samsvar med dine, kundens og samfunnets krav og forventninger. Vi kan møte deg der du er, eller vi kan revidere via virtuelle møter. 

Fordeler med revisorer fra oss: 

Våre kompetente rådgivere er ofte ute i konsulentoppdrag og praktisk HMS&K arbeid for våre kunder. Det betyr at vi har både teoretisk og praktisk kunnskap om produksjonsprosesser, levende organisasjoner og gjennomføring av store prosjekter. Vi benytter denne kompetansen for å sikre at revisjoner blir til nytte for våre kunder. 

Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer