ARMS - Antenor Risk Management System

Antenor Risk Management System (ARMS)
Etabler en felles metodikk i virksomheten som enkelt følges av alle
Systematisk oppfølging av tiltak
Risikoreduserende tiltak etableres direkte i analysen og følges systematisk opp med automatiske purringer
Fleksibel matrise
ARMS matrise har stor fleksibilitet og kan tilpasses dine behov. Brukes til alle typer risikoanalyser inkludert mulighet- aktsomhet- Miljø- og Hazidanalyser
Previous slide
Next slide

Vi har utviklet Antenor Risk Management System (ARMS) med mål om at våre kunder skal ha solid kontroll på virksomhetens risikoanalyser og dermed kunne jobbe systematisk med å kontinuerlig redusere risikonivået.

Vår bakgrunn ligger i en mannsalder av risikoanalyser. Over 700 har det blitt i de 20 årene Antenor-OTG har eksistert. Våre ansatte har gjerne en mastergrad i feltet kombinert med lang bransjeerfaring. Erfaringen tar vi med oss i utviklingen av en brukervennlig programvare som f. eks kan brukes til:

  • HAZID
  • ROS-analyser
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Mulighetsvurderinger
  • SWOT-analyser
  • Kontekstanalyser
  • etc.

Hvorfor velge ARMS? Her er fordelene du vil høste ved å ta steget fra Excel-verdenen til vår digitale plattform

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Synliggjør dine risikoområder og sørg for at tiltak blir gjennomført

Systemet har en unik visualisering av risikobildet i organisasjonen (se under). Her kan du se utviklingen av de ulike risikoelementene. Før og etter tiltak:

Ofte stilte spørsmål

Dette er en prosess hvor selskaper kartlegger sine negative konsekvenser av sin virksomhet og iverksetter tiltak for å håndtere disse. Et krav i Åpenhetsloven.

Ja ISO 31000 er en god veiledning for hvordan en kan gjennomføre risikoanalyser.

Hazard- and operatbility study: En fare- og operabilitetsstudie er en strukturert og systematisk undersøkelse av en kompleks planlagt eller eksisterende prosess eller operasjon for å identifisere og evaluere problemer som kan representere risiko for personell eller utstyr (Wikipedia).

HAZard IDentificaton. En systematisk metode for å kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekven. Kan brukes til flere type aktiviteter og system.

Forkortelse for Risiko- og sårbahetsanalyse. Offentlig sektor sin benevnelse for risikoanalyser. Altså kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekvens.

Her kan en lære mye via kurs eller å lese ISO 31000 standarden. Sjekk også våre egne fagstoff her: antenor-otg.com/fagstoff/.

Excel er jo høyst anvendelig men med en digital løsning som ARMS vil du:

  • Sikre at alle bruke samme metodikk
  • God tilgang og oversikt på en og samme plass
  • Sikre at tiltak man blir enige om blir godt ivaretatt i samme verktøy.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder