Risikoanalyse

Antenor Risk Management System (ARMS)
Enkelt å bruke med fleksible matriser
Brukervennlig risk register
Brukervennlig risk register med direkte knytning til risikoreduserende tiltak. Alt i ett bilde
Previous
Next

Med Antenor Risk Management System (ARMS) vil du ha en god oversikt over organisasjonens risikonivå og risikoområder. Tilknyttede aksjoner (risikoreduserende tiltak) vil bli godt ivaretatt av programvaren og den sørger for automatiske påminnelser om noe ikke blir gjennomført.

Å avdekke risiko og sørge for god håndtering av disse er ikke bare noe man gjør fordi det er et krav, men også fordi det er veldig smart fra et økonomisk perspektiv. Men, det er mange utfordringer knyttet til denne prosessen. En av de mest gjenkjennbare scenarioene er at excelarket en bruker i dag fort havner på en filserver og forblir der. Godt gjemt for dine kollegaer. Avtalte aksjoner forsvinner som dugg for solen. Dermed har du egentlig sløst bort veldig mye dyrebar tid samtidig som risikoen i organisasjonen vedvarer.

Synliggjør dine risikoområder og sørg for at tiltak blir gjennomført

Med ARMS vil du ha en god oversikt over alle risikoanalyser som er gjort i din organisasjon. Ikke bare har du oversikt over disse, men du vil også se hva som faktisk er de konkrete risikoområdene og risikofaktorene. Du vil også kunne få disse framstilt grafisk med gode muligheter for drilldown til selve maten. Vår programvare har generelt solid fokus på både analyseverktøy og tiltakshåndtering. Dette gjelder også ARMS. Her vil du ha stålkontroll på alle risikoreduserende tiltak som er iverksatt, og systemet sørger for automatiske purringer om noe ikke blir gjort som det skal.

Fordeler med ARMS

Ofte stilte spørsmål

Dette er en prosess hvor selskaper kartlegger sine negative konsekvenser av sin virksomhet og iverksetter tiltak for å håndtere disse. Et krav i Åpenhetsloven.

Ja ISO 31000 er en god veiledning for hvordan en kan gjennomføre risikoanalyser.

Hazard- and operatbility study: En fare- og operabilitetsstudie er en strukturert og systematisk undersøkelse av en kompleks planlagt eller eksisterende prosess eller operasjon for å identifisere og evaluere problemer som kan representere risiko for personell eller utstyr (Wikipedia).

HAZard IDentificaton. En systematisk metode for å kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekven. Kan brukes til flere type aktiviteter og system.

Forkortelse for Risiko- og sårbahetsanalyse. Offentlig sektor sin benevnelse for risikoanalyser. Altså kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekvens.

Her kan en lære mye via kurs eller å lese ISO 31000 standarden. Sjekk også våre egne fagstoff her: antenor-otg.com/fagstoff/.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder