Risikoanalyse

Antenor Risk Management System (ARMS)
Enkelt å bruke med fleksible matriser
Brukervennlig risk register
Brukervennlig risk register med direkte knytning til risikoreduserende tiltak. Alt i ett bilde
Mulighetsvurderinger og SWOT analyser
ARMS har stor fleksibilitet og kan blant annet brukes til både mulighetsvurderinger og SWOT analyser
Previous slide
Next slide

Oppdag potensialet med Antenor Risk Management System (ARMS) – din ultimate løsning for effektiv risikostyring! Med ARMS vil du få full kontroll over organisasjonens risikonivå og identifisere risikoområder på en enkel og oversiktlig måte.

ARMS er ikke bare en passiv programvare; den tar aktivt del i å sikre at tiltakene for risikoreduksjon blir grundig håndtert. Med ARMS kan du være trygg på at alle viktige aksjoner fra din risikoanalyse blir nøye fulgt opp, og du vil motta automatiske påminnelser dersom noe ikke blir gjennomført som planlagt.

Med vårt brukervennlige grensesnitt og avanserte funksjonaliteter, er ARMS den ultimate plattformen som gir deg den nødvendige innsikten og tryggheten du trenger for å ta de beste beslutningene.

Kast bekymringene over bord og la ARMS ta styringen over risikohåndteringen, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe – å drive virksomheten din mot suksess og vekst.

Ta det neste skrittet mot en smartere og mer effektiv risikostyring. Prøv ARMS i dag, og se hvordan det kan transformere din organisasjon til å bli en markedsledende styrke med solid risikokontroll og overlegen beslutningstaking. 

Fordeler med ARMS

Ønsker du en gratis demo?
Eller lurer du på noe?

Å avdekke risiko og sørge for god håndtering av disse er ikke bare noe man gjør fordi det er et krav, men også fordi det er veldig smart fra et økonomisk perspektiv. Men, det er mange utfordringer knyttet til denne prosessen. En av de mest gjenkjennbare scenarioene er at excelarket en bruker i dag fort havner på en filserver og forblir der. Godt gjemt for dine kollegaer. Avtalte aksjoner forsvinner som dugg for solen. Dermed har du egentlig sløst bort veldig mye dyrebar tid samtidig som risikoen i organisasjonen vedvarer.

Synliggjør dine risikoområder og sørg for at tiltak blir gjennomført

Med ARMS vil du ha en god oversikt over alle risikoanalyser som er gjort i din organisasjon, med statusoversikt på alle enkeltelementer og tiltak

Vår programvare har generelt et solid fokus på både analyser og tiltakshåndtering. Dette gjelder også ARMS. Her vil du ha stålkontroll på alle risikoreduserende tiltak som er iverksatt, og systemet sørger for automatiske purringer om noe ikke blir gjort som det skal.

Systemet har også en unik visualisering av risikobildet i organisasjonen (se under). Her kan du se utviklingen av de ulike risikoelementene. Før og etter tiltak:

Mulighets­vurdering og SWOT analyser

Med ARMS har du stor fleksibilitet med å kunne tilpasse bruken og systemet til din organisasjon og til ulike formål. Med den unike løsningen for å tilpasse selve risikomatrisen vil du enkelt kunne bruke ARMS til f. eks mulighetsvurderinger og SWOT analyser.

Andre bruksområder kan være aktsomhetsvurderinger i forhold til ny åpenhetslove eller ESG analyser. Mulighetene er store med ARMS

Ofte stilte spørsmål

Dette er en prosess hvor selskaper kartlegger sine negative konsekvenser av sin virksomhet og iverksetter tiltak for å håndtere disse. Et krav i Åpenhetsloven.

Ja ISO 31000 er en god veiledning for hvordan en kan gjennomføre risikoanalyser.

Hazard- and operatbility study: En fare- og operabilitetsstudie er en strukturert og systematisk undersøkelse av en kompleks planlagt eller eksisterende prosess eller operasjon for å identifisere og evaluere problemer som kan representere risiko for personell eller utstyr (Wikipedia).

HAZard IDentificaton. En systematisk metode for å kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekven. Kan brukes til flere type aktiviteter og system.

Forkortelse for Risiko- og sårbahetsanalyse. Offentlig sektor sin benevnelse for risikoanalyser. Altså kartlegge mulige uønskede hendelser og tilhørende sannsynlighet og konsekvens.

Her kan en lære mye via kurs eller å lese ISO 31000 standarden. Sjekk også våre egne fagstoff her: antenor-otg.com/fagstoff/.

Excel er jo høyst anvendelig men med en digital løsning som ARMS vil du:

  • Sikre at alle bruke samme metodikk
  • God tilgang og oversikt på en og samme plass
  • Sikre at tiltak man blir enige om blir godt ivaretatt i samme verktøy.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder