Risikoanalyser

Antenor-OTG er spesialister på risikostyring og risikoanalyser. Vi ønsker alltid effektivisering for våre kunder og oss selv. Slik kan du slanke vekk overflødig risikoanalysearbeid, og frigjøre ressurser til å faktisk redusere risiko for dine ansatte og dine planlagte operasjoner. Vi har god programvare og tilhørende kompetanse. 

 Typiske oppgaver som vi kan hjelpe deg med: 

  • Sikkerhetsanalyser av komplekse prosessanlegg (HAZOP) 
  • Analyser av kritiske operasjoner som tungløft og installering av moduler (HAZID/SAFOP) 
  • Risiko i forbindelse med marine operasjoner 
  • Risikoklassifisering av områder/anlegg 
  • Risikoanalyser i produksjonslinjer/verksted 
  • Risikoanalyser av bygninger 

 

Gjør du for mange risikoanalyser? 

Det er ikke alltid nødvendig å gjøre analyser på nyttDet er gjort utallige risikoanalyser, og for mange industrielle prosesser og operasjoner er farene allerede tilstrekkelig identifisert og analysert. 

Anbefalte risikoreduserende tiltak er derfor ofte godt beskrevet og lett tilgjengelig. For eksempel i etablerte standarder, HMS-datablad for kjemikalier eller i dokumentasjon levert av utstyrsleverandører. 

Vi anbefaler at det fokuseres på å identifisere og analysere det som er unikt for din aktivitet, og at det brukes mer tid på implementering av tiltak enn på å betale noen for å «kopiere» allerede eksisterende risikoanalyser til nye store rapporter. 

Du får ikke kontroll med risiko, ei heller redusert risiko, før det er gjort fysiske endringer i produksjonen eller i arbeidsmetodene.  

Fordeler med risikoanalyser fra oss: 

  • Forpliktende fastpriser med fast leveringsdato 
  • Umiddelbar oppstart – vi har ansatte som er klar til å gå i gang 
  • Klare og effektive rapporter 
Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer