Samsvarsvurdering

Samsvarsvurdering sikrer at du tilfredsstiller lover og forskrifter
Det kan koste en virksomhet dyrt hvis en tar shortcuts med samsvarsvurderinger

Vi ser flere eksempler på virksomheter som har tatt noe lett på jobben med å sikre at deres produkter, tjenester og interne rutiner er i henhold til de lover, forskrifter og standarder en skal møte. Dette har kostet dyrt i forhold til innkalte produkter og ikke minst omdømme. Folk flest forbinder samsvarsvurdring med regelverk knyttet til HMS. Men aller viktigst er regelverk knyttet til produkter og standarder som bare du og din virksomhet kan og bør vite hvordan du skal håndtere. Dette er noe du kjenner til, og må aldri «outsource».

Fordeler med modulen

Lovkrav sier du skal ha oversikt over alle lover og forskrifter innen HMS-lovgivning. Fra et virksomhetsperspektiv må en også sikre at en er i samsvar med alle lover, standarder og forskrifter som gjelder dine produkter, tjenester og interne rutiner. Eksempler kan være:

  • Aksjeloven
  • ESG krav
  • EX krav
  • Produktkrav
  • ISO standarder
  • Petroleumsregelverk
  • Åpenhetsloven og GDPR
  • etc

Å bomme på disse kan koste en virksomhet veldig mye penger og tapt omdømme. Ikke stopp med enkle HMS krav!

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder