Sikker jobbanalyse

Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA.
Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen.
Digital SJA (Sikker jobbanalyse) sikrer god gjennomføring og trygghet om at dette blir utført etter de retningslinjer myndighetene har gitt.

Fordeler med modulen

Med vårt verktøy får du en fullstendig oversikt over alle SJA som er gjennomført og at de faktisk blir gjennomført. Alle data er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC, lagret i skyen, slik at alle i virksomheten, uavhengig av lokasjon, har umiddelbar tilgang.

Målet med Sikker jobbanalyse er å identifisere potensielle hendelser og faremomenter og så redusere risikoen ved disse gjennom gode tiltak. En god SJA kan forhindre alvorlige ulykker og feil bruk av ressurser. Dette inngår som et vesentlig element i en bedrifts internkontrollsystem. Ikke minst er det ofte et krav om at SJA skal gjennomføres både fra kunder og myndigheter.

Gir deg trygghet og sikrer verdier

En digital SJA gir deg som leder trygghet for at disse faktisk blir gjennomført når de skal gjennomføres. Dette har du kontroll på sentralt. Tiltak kan følges opp via Antenor Actions og sikre at de faktisk blir gjort. Å bruke en skybasert programvare sikrer deg også at du kan dokumentere at øvelsen er gjort hvis uhellet skulle være ute.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder