Security

Sikkerhet og sikring inngår som en del av vurderingene når forebyggende tiltak skal planlegges og beredskap skal dimensjoneres.  

Dette kan være hendelser som innbrudd, sabotasje og tyveri – fysisk eller via IKT-systemer. Internkontrollforskriften gir krav om at alle ansvarlige skal kartlegge denne typen hendelser (i tillegg til ulykker/tilfeldige hendelser).  

Hva kan vi bistå med? 

  • Kartlegging og beskrivelse av hvilke verdier som trues. Hvilken informasjon, hvilke råvarer/produkter eller hvilket utstyr kan andre være ute etter å stjele, ødelegge eller sabotere?  
  • Identifikasjon og evaluering av relevante trusler for bedriften 
  • Sikringsrisikoanalyser 
  • Analysere Sårbarhet (ROS analyser) 
  • Gi innspill til relevante hendelser som skal med i grunnlaget for dimensjoneringen av beredskap 
  • Beredskapsøvelser og trening 
  • Utarbeide beredskapsplaner 
  • Hendelsesgranskning 
Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer