Teknisk sikkerhet

Våre ingeniører kan teknisk sikkerhet. Vi har lang erfaring innen design, innkjøp og bygging av sikkerhetssystemer fra store og komplekse offshoreprosjekter i petroleums-virksomheter. Videre dekker vår kompetanse også anlegg, bygninger og landbasert infrastruktur. Vi kjenner alle relevante krav fra myndigheter og tilhørende standarder. Det sikrer riktig design av systemene. 

Typiske oppgaver som vi kan hjelpe deg med: 

 • Utarbeidelse av designkrav til tekniske sikkerhetssystemer 
 • Innkjøp og evaluering og oppfølging av leverandører 
 • Design av brannbekjempelsessystemer inkl. hydrauliske beregninger (deluge, sprinkler, etc.) 
 • Deteksjons og alarmsystemer 
 • Sikkerhet og kontrollsystemer 
 • Automasjon 
 • Systemer for nødavstengning 
 • Evakueringssystemer 
 • Brannprosjektering av bygninger og produksjonslokale 
 • Teknisk arbeidsmiljø 
 • Engineeringstudier 
 

Trenger du å bemanne opp din sikkerhetsavdeling? 

Våre ingeniører kan bistå i kortere eller lengre perioder for å sikre tilstrekkelig kompetanse og fremdrift i prosjektet. Du kan også overlate administrasjon av sikkerhet i prosjektet til oss. Vi vil da sørge for at riktig kompetanse er tilgjengelig til rett tid, og at ressursene demobiliseres når prosjektet ikke har behov.  

Fordeler med sikkerhetsingeniører fra oss: 

 • Våre kompetente ingeniører er fast ansatte med lang erfaring og kan bistå i prosjektet etter behov, deltid eller fulltid 
 • Vi har et godt fagmiljø innen teknisk sikkerhet og automasjon. Vi hjelper hverandre på tvers av kunder og prosjekter 
 • Vi kan bistå med kurs og opplæring  
 • Våre ansatte har nødvending kompetanse og fasiliteter for å «fjernjobbe» dersom det er behov for det 
Ta kontakt med oss
Atle Gjertsen
Chief Operating Officer