The Log

Full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter.
I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer.

Med The Log har du full oversikt over alle typer rapporter, referater og andre dokumenter. Sammen med Antenor Action har du både referatene og aksjonene på en plass.

Fordeler med modulen

I snitt bruker en kontoransatt 45 minutter hver dag på å lete etter dokumenter som rapporter, referat og andre filer. Hvor la jeg nå den rapporten? Er aksjoner fulgt opp? Hva med møtereferatet fra sist avdelingsmøte, skulle ikke noen gjøre noe og hva var nå det igjen?

Vi bruker alle veldig mye tid på å nøste opp i gamle aktiviteter og vedtak som aldri blir godt nok fulgt opp. Hvem kan kjenne seg igjen under en revisjon hvor revisor spør etter det ene aksjonen og tiltaket etter det andre. Det er irriterende å ikke ha det for hånden.

The log gir deg oversikt og kontroll

The log er et enkelt verktøy som gir deg mulighet til å samle alle «ymse» aktiviteter, rapporter, referater m.m. på en plass. Dette er et register som er lett søkbart og som dermed kan redusere dine daglige leteaktiviteter betraktelig. Bruker du Antenor Actions sammen med f. eks LG referatet ditt så har du faktisk et godt verktøy for å ivareta alle dine vedtak og planlagte tiltak.

Ta kontakt med oss

Tore Gellein, Antenor OTG
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre tjenester eller programvare
Tore Gellein
Daglig leder