Undersøkelse: Kvalitetsfokuserte bedrifter vokser mest

Olje og Gass bransjen står igjen foran en opptur og leverandører til dette markedet er klare til å levere. Eller, er de det?

Vi erfarte fra siste boom at bedrifter med et sterkt fokus på systemer for virksomhetsstyring skiller seg klart ut : De vokser dobbelt så mye som andre og har en betraktelig bedre bunnlinje

Jeg har siden 2010 fulgt med en rekke bedrifters økonomiske utvikling. Dette fordi jeg ønsker med egne øyne å få bekreftet eller avkreftet om bedrifter som seriøst jobber med virksomhetsstyring faktisk gjør det bedre enn de som ikke gjør det. Og tallenes tale er rimelig klare: Bedrifter som har et seriøst fokus på kvalitetsledelse har en betraktelig høyere vekst enn andre.

Screen Shot 11-04-15 at 04.30 PM

Gode systemer gir resultater i anbudsrunden

Det er interessant å se at veksten fra 2010 -2013 i snitt var på 90 % for den beste gruppen mens den dårligste gruppen hadde 48%. (Den beste gruppen er da de som både er ISO sertifisert og bruker Antenor Management System). Her snakker vi nesten om en dobbel så høy veksttakt. Hvorfor det? Vel for meg er det nesten opplagt. Gode systemer selger. En kommer lettere i posisjon til anbud og en kommer høyere opp i rangeringen. Dermed vinner man fram i konkurransen. Noen ganger hører jeg fra markedet at «ingen har noensinne spurt meg om jeg har et kvalitetssystem». Well my friend, det er nok fordi det er en avklaring kunder gjør før de i det hele tatt tar kontakt. De som ikke har noen verdens ting har halve vekstraten som de beste.

Gode systemer gir bedre bunnlinje

Resultatmessig er også trenden klar. Bedrifter med et seriøst fokus på virksomhetsstyring har en bedre resultatgrad enn andre. Med en snittomsetning (av utvalget) i 2013 på ca 175m betyr det at bunnlinjen til de beste bedriftene var nesten 5 millioner høyere enn den dårligste gruppen. Hvem sier at kvalitet koster for mye. Så hvorfor oppnår en bedre resultatgrad? Jeg vil neste anta at disse bedriftene har en mer smidig og ryddig leveringsprosess enn andre, leverer bedre og gjør mindre feil. Dermed har de et mindre ressursbehov for å gjøre samme jobben. Men, det er bare antagelser:)

Screen Shot 11-04-15 at 04.30 PM 001
Jeg vil aldri hevde at AMS alene er verktøyet som driver veksten, derfor utvidet jeg studien i år til også å inkludere ISO sertifiserte bedrifter, uansett om de bruker AMS eller ikke. Resultatene er veldig klare: Det er et markant skille mellom de som har gode styringssystemer vs de som ikke har det. Best resultater oppnår bedrifter som både er ISO 9001 sertifisert og bruker Antenor Management System, men hakk i hel er da gruppen av ISO sertifiserte bedrifter uansett om de bruker AMS, andre programvare eller manuelle systemer. Det bekrefter da min hypotese om at det er gode ledelse som gir resultater. En god programvare forsterker resultatene ytterligere er min videre hypotese.

De som da havner helt i bunn er de som verken er ISO sertifisert eller bruker AMS. Men de vokser de og, og har en absolutt grei bunnlinje, men de kunne gjort det så meget bedre.

Det som kanskje er mest interessant er at alle firmaer uansett kategori har en redusert resultatmargin fra 2012 til 2013. Dette gjenspeiler vel utfordringen som hele bransjen har hatt med økte driftskostnader som spiser mye av veksten. MEN, legg merke til at reduksjonen i resultatmargin også var størst i den kategorien som ikke hadde noen systemer.

Previous

Next