Antenor BMS Utstyrskontroll

Med Antenor BMS Utstyrskontroll kan du erstatte dine excleregistre og sørge for full kontroll på alt ditt utstyr. Du får automatisk varsling når de skal vedlikeholdes, kalibreres eller resertifiseres. Du kan og loggføre all dokumentasjon som er påkrevd. Programvaren kan kjøpes som stand-alone.

Mangelfullt vedlikehold, sertifisering og kalibrering kan medfører risiko for skade på ansatte og tap av verdier. Det kan og medføre bot fra myndigheter. Risiko kan være at produkter levere med feil og mangler. Og manglende vedlikehold kan svekke kvaliteten i produksjonsutstyret, som igjen kan få konsekvenser for både menneskeliv og materiell.

Antenor BMS gir deg oversikt og automatiske påminnelser

Med Antenor BMS – Utstyrskontroll har du et system der du kan registrere alt ditt utstyret. Her kan du videre registrere intervall for aktiviteter som må utføres med jevne mellomrom. Det kan være kalibrering, sertifisering, vedlikehold m.m. Når tiden nærmer seg vil de ansvarlige få automatisk varsling om dette slik at de kan forberede nødvendig tilsyn. All aktivitet loggføres og dokumentasjon registreres. Her vil du ha full kontroll på alt utstyr og full dokumentasjon lett tilgjengelig.

Fordeler

Ta kontakt med oss

Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder