Antenor BMS Utstyrskontroll

Med Antenor BMS Utstyrskontroll vil du ha full kontroll på alt utstyret ditt. Du får oversikt over når de skal ha tilsyn og kan loggføre all dokumentasjon som er nødvendig for historikken.
Mangelfullt vedlikehold, sertifisering og kalibrering medfører stor risiko for skade på ansatte og tap av verdier. Det kan medføre bot fra myndigheter om fartsskrivere ikke er kalibrert eller utstyr mangler nødvendig sertifisering. Hvis ikke måleinstrumenter er kalibrert vil du levere produkter med store feil og mangler. Og manglende periodisk vedlikehold vil svekke kvaliteten i produksjonsutstyr som igjen kan få alvorlige konsekvenser for både menneskeliv og materiell.
Noen ganger stopper en bedrift med vedlikehold som en bevisst handling for å spare utgifter. Men veldig ofte skjer dette på grunn av mangelfulle og manuelle systemer. Det finnes verken ansvarskontroll, oversikt eller rutiner for dette.

Få oversikt og sørg for automatiske påminnelser

I Antenor BMS – Utstyrskontroll har du et system der du kan registrere alt utstyret ditt. Da får du full oversikt over dine fysiske ressurser. Her kan du videre registrere intervall for aktiviteter som må utføres med jevne mellomrom. Det kan være kalibrering, sertifisering, vedlikehold m.m. Når tiden nærmer seg vil de ansvarlige få mail om dette slik at de kan forberede nødvendig tilsyn. All aktivitet kan loggføres og all dokumentasjon registreres. Her vil du har full kontroll på alt utstyr.

Fordeler

Ta kontakt med oss

Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder