Vernerunde

Å gjennomføre vernerunder er lovpålagt. I tillegg vil gode rutiner på vernerunde gi deg en viktig oversikt over både ansatte og det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. Runden vil bidra til å avdekke risikoelementer i de områder som undersøkes. For å kunne bruke disse elementene videre i forbedringsarbeidet må informasjonen legges inn i et system.
Lover sier du skal sørge for rutiner som sikrer at du rutinemessig avdekker feil og mangler og at du har systematikk som sørger for at du retter opp i disse. Vernerunder er en god metodikk for å møte disse lovpålagte kravene. Disse rundene bør gjennomføres årlig, gjerne av DL, områdesansvarlig med bistand fra f. eks verneombud, HMS-ansvarlig eller bedriftshelsetjeneste. Hyppighet kan vurderes på bakgrunn av en risikoanalyse av de ulike områdene i bedriften. Du må være sikker på at du har kontroll på de aktuelle områdene.

Analyser trender og gjentakende risiko-områder

Med vår “mobile first strategi” kan du gjøre brorparten av jobben via mobil eller nettbrett. Her kan du da bruke digitale verktøy for å kartlegge alt på runden din – punkt for punkt. Last opp bilder for ytterligere dokumentasjon og iverksette nødvendige tiltak der og da. Runden er dermed ferdig når den er ferdig. Du vil ikke ha behov for ytterligere tid for å utarbeide rapporten etterpå. Senere kan du sammenstille data fra mange runder og over tid analysere trender og gjentakende risikoområder.

Fordeler med vernerunde

Ta kontakt med oss

Tore Gellein
Ønsker du å høre mer om hva programvaren Antenor BMS kan gjøre for deg? Kontakt
Tore Gellein
Daglig leder