Antenor Business Management System (BMS)

Alt du trenger i en oversiktlig portal

Antenor BMS er et av markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- og risikostyring, og virksomhetsledelse

 

Digitaliserte løsninger for raskt og enklet få på plass et operativt og aktivt styringssystem

 

Programvaren er et komplett rammeverk for å kunne ivareta krav i henhold til de ulike ISO-standarder

 

Antenor BMSKontakt oss

Velg riktig løsning for deg

 Skal du ha et system som dekker minimumskravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. 

Add-ons er tilleggsmoduler som kan legges til Essentials- og Premiumpakkene etter behov. Vi produserer også spesialtilpassede moduler på forespørsel.

Add-ons og Kundetilpassede løsninger

Med utgangspunkt i Essentials- eller Premiumpakken tilbyr vi et stort utvalg tilleggsmoduler. Vi utvikler også rene kundetilpassede moduler, for å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser.

Ta gjerne kontakt om dere er nysgjerrige på løsninger vi kan utvikle for dere. Vi har gjort arbeidslivet enklere i mange bedrifter ved å erstatte manuelle word- og excelark med digitale prosesser.

Add-ons:

– CRM
– Kontraktsregister
– Toolbox Talk
– Reklamasjoner
– 5s Lean Management
– Kjøretøyregister
– Tilsyn Kjøretøy
– Fravikssøknad
– Lessons Learned
– Register for Miljøaspekter 
– Arbeidsmiljøundersøkelse

Custom order add-ons:
– Verdikjede
– Prosjekter
– Kritiske Prosesser
– Kritiske Aktiviteter

Antenor BMS – Over 25 modulere klar til bruk

Oppnå tillit hos kunder og myndigheter med et

aktivt og operativt styringssystem

Tilbakemelding fra flere av våre kunder er at de med Antenor BMS som verktøy, raskt og effektiv har fått på plass ledelsessystemer som imøtekommer ISO 9001:2015 krav. Du vil umiddelbart ha verktøy som hjelper deg og din bedrift til å imøtekomme krav fra kunder og som gir dere et godt utgangspunkt for en eventuell prosess mot ISO-sertifisering.  Enkelt sagt – du er «halvveis» til målet etter dag en!

Fordelene med Antenor BMS

Effektiv styring og vedvarende fokus på kontinuerlig forbedring

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer effektiv styring og et vedvarende fokus på kontinuerlig forbedring. I motsetning til tungrodde excel, word og sharepoint “systemer” er  Antenor BMS bygget opp med tanke på å forenkle arbeidshverdagen og lede deg gjennom arbeidsprosesser, – og dermed forbedre bedriftens samlede prestasjon.

Støtter de mest anvendte ISO- og NORSOK-standarder

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer bedriften effektiv styring. System er lagt til rette for å bygges opp i.h.t. ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 31000:2018 og NORSOK S-WA-006:2018, for å nevne noen

25 moduler - klare til bruk

Med utgangspunkt i behov innen kvalitet- , risiko-  og virksomhetsstyring, har vi utviklet over 25 moduler som er klare til bruk som de er. Disse kan også modifiseres og tilpasses din organisasjons spesifikke behov.

Skreddersydde moduler

For å effektivisere bedriftens arbeidsprosesser kan vi skreddersy moduler for ulike områder og oppgaver. Dette kan for eksempel være spesifikke kontraktsregistre, logging av KPI-data, oppfølgings- og tilsynsaktiviteter, CRM-register osv..

Grafisk og oversiktlig fremstilling av data

Alle modulene har analysefunksjon som også gjør det mulig å framstille registrerte data grafisk. Dette gir en oversiktlig fremstilling av valgte data, – og gjør arbeidet med sikre styring og identifisere forbedringsområder enklere.

Hva kan Antenor BMS gjøre for meg?

Med våre digitaliserte løsninger opplever våre kunder at de kan erstatte mange av sine manuelt tunge prosesser og gjerne et utall av andre programvarer som de i dag bruker penger på.

Hvordan sikrer Antenor BMS økt omsetning?

Undersøkelser viser at våre kunder i snitt oppnå dobbel så høy vekst som andre sammenlignbare bedrifter. Programvare er profesjonell og brukervennlig, noe som gir tillit til både sertifiseringsorganer og kunder. Og det er da et “sellingpoint” i de anbudsprosesser hvor et godt styringssystem er et viktig element i vurderingen.

Flere kunder vil også sjekke dette før de i det hele tatt tar kontakt. Når systemet i seg selv forteller kundene at du har god styring og kontroll på kvalitet og risiko vil de ha stor tillit til deg som leverandør.

Hvordan bidrar Antenor BMS til å redusere driftskostnader?

Våre kunder opplever 25% høyere profitt enn andre: ABMS reduserer bortkastet tid og ressurser forbundet med tunge papirbaserte og manuelle systemer. Alt samles i én portal, noe som og begrenser bruken av flere andre programvarer og tilhørende lisenskostnader. Med systemets sterke fokus på kontinuerlig forbedring er grunnlaget lagt for gode analyser og mindre feil. En effektivisering av operasjonene reduserer driftskostnadene.

Hvordan birdrar Antenor BMS med å øke selskapsverdien?

Økt salg og reduksjon i driftskostnader gir bedre bunnlinje og dermed økt selskapsverdi i seg selg. Utover det: Potensielle investorer vil trenge oppskriften på din suksess. ABMS sikrer veldokumenterte prosesser og prosedyrer slik at andre kan gjøre den samme gode jobben og dermed oppnå de samme resultatene. Dine dokumenter er “best practice”-dokumenter. Uten de vil bedriften ha en lavere salgsverdi.

Hvordan bidrar vår skybaserte teknologi til kostreduksjon?

Antenor BMS er 100% utviklet på egen plattform, er responsivt og er en ren skybasert tjeneste. For deg som kunde betyr dette at:

Systemet kan brukes på PC, nettbrett og mobil.
Ingen egen app nødvendig

Ingen installasjon lokalt. 
Systemet er tilgjengelig fra dag 1 av via nettlesere og dermed ingen unødvendig IT konsulenter involvert i prosessen

Oppdateringer skjer sentralt. 
Alle våre kunder får de samme oppdateringen samtidig.

Muligheter for egne tilpasninger.
Systemet har en felles plattform men har likevel mulighet og opsjoner for å sikre det unike i hver bedrift. Disse konfigureringen gjøres også via nettet, ingen dyre konsulentdrevne prosjektteam nødvendig

Egen utvikling betyr at vi styrer all videreutvikling selv.
Det betyr rask responstid og høy fleksibilitet

Hvor ambisiøs er du?

Antenor BMS gir deg et tillitsvekkende system, god styring og grunnlag for kontinuerlig forbedring. Det er jo dette som er årsaken til at deres kunder ønsker leverandører med godestyringssystemer: God bedriftsstyring og kontinuerlig forbedring. Bra for dere og betryggende for deres kunder. Våre kunder har som oftest et høyt ambisjonsnivå når det gjelder styringssystemer. De vet at bruker en ressurser på dette  oppnår man en høy/kost nytteverdi. Derfor oppnå våre kunder raskere vekst i omsetning og bedre bunnlinje enn andre sammenlignbare bedrifter.  Med Antenor BMS, og kanskje med hjelp av våre forretningsorienterte rådgivere, kan vi hjelpe deg opp til høyre på ambisjonsstigen:

Antenor BMS er et av markedets mest komplette system for kvalitet- og risikostyring 

Kontakt oss for mer info