Antenor Business Management System (BMS)

Alt du trenger i en oversiktlig portal

 

Antenor BMS er markedets mest komplette skybaserte system for kvalitet- risiko- og virksomhetsstyring. Med denne kan du erstatte et utall av manuelle løsninger, excelregistre og dyre programvarelisenser med èn løsning for alt. Dermed har du umiddelbart spart kostnader i forhold til lisenskostnader og intern administrativ tid.

Programvaren er et komplett rammeverk for å kunne ivareta krav i henhold til de ulike ISO-standarder. I løpet av veldig kort tid har du da fundamentet du trenger for å kunne fungere  iht disse standardene. Og med operative løsninger vil du raskt kunne fungere mer optimalt som organisasjon.

Kontakt oss
 

Er Antenor BMS riktig programvare for deg

Våre kunder er seriøse med sine kvalitetssystemer. De ser at gode kvalitetssystemer er strategisk viktig for å oppnå tillit hos kunder, ha god styring og kontroll og ikke minst gode verktøy gir gode analyser som sikrer kontinuerlig forbedring. De ønsker ikke å bruke tid på unødig administrasjon derfor velger de digitale løsninger framfor manuelle og halvdigitale verktøy

Velg riktig løsning for deg

Vi har etablert noen standard pakker tilpasset ulike behov og ulike ambisjoner (se lenger nede på siden). Skal du ha et system som dekker minimumskravene i ISO 9001:2015 standarden, er Essentials vår anbefalte startpakke. Uansett er det enkelt å utvide senere om en ønsker å starte rolig.

Antenor BMS Entry er en god start

Med denne pakken har du moduler som tilfredsstiller det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for å ha disse lett tilgjengelig. Kanskje er det bare disse modulene du har behov for, eller jobber du i en gründerbedrift hvor store investeringer må avventes. Utvidelse av systemet er uansett enkelt å gjøre senere, og vi vokser gjerne i lag med dere.

Antenor BMS Entry:

 • Åpner dører il markeder som krever styringssystem
 • Ideelt for mindre eller nystartede bedrifter
 • …eller for dere som har et begrenet behov

Terskelen er lav og du kommer veldig kjapt i gang med et styringssystem

 

 

Antenor BMS Essentials - det du trenger for ISO 9001:2015

Med Antenor BMS Essentials har du det du trenger for å kunne fungere iht ISO 9001:2015 standarden. Er du en større og/eller mer kompleks bedrift kan det dog være at Premium er et mer riktig alternativ.

I Antenor har vi etablert hundrevis av styringssystemer med mål om å komme opp på et  ISO 9001:2015 nivå. For å nå dette målet er det 2 hovedaktiviteter.

 1. Etablere systematikken og nødvendig dokumentasjon
 2. Utføre aktiviteter 

Med Antenor BMS Essentials så blir du fort ferdig med steg 1 og vi sikrer effektiv utførelse av steg 2.

Antenor BMS Essentials inneholder digitale løsninger og verktøy som hjelper deg  og din bedrift med styre bedriften i samsvar med med kunde- og myndighetskrav, deriblant ISO 9001: 2015 standarden og krav om internkontroll. Vi har lagt vekt på å utvikle brukervennlige løsninger som forenkler arbeidsprosesser og bidrar til økt lønnsomhet. Antenor BMS Essentials er enkelt å implementere i den daglige drift og gir rask verdi i form av lønnsomhet

Antenor BMS Premium - Dette er ditt komplette verktøy

Antenor BMS Premium er veldig godt egnet for litt mer komplekse bedrifter som gjerne har en del ansatte, utstyr en skal ha kontroll på og kjemikalier å styre. Med 15 digitale moduler som favner over et stort område, har du verktøy som forenkler hverdagen din betraktelig. Samtidig øker du kvaliteten i dine leveranser, du får mer fornøyde kunder og kan jobbe systematisk med å bli enda bedre gjennom gode analyseverktøy. Et absolutt komplett verktøy for virksomhetsstyring:

 • 15 moduler: Noen leverandører kaller seg komplett med styrende dokumenter, avvik og personalhåndbok…Det er absolutt ikke komplett i forhold til en bedrifts behov og iht standardkrav: Med Antenor BMS Premium har du virkelig det du trenger i 15 digitaliserte moduler. Og skulle ikke det være nok kan du velge blant våre Ad ons eller vi kan skreddersy egne moduler som forenkler dine særbehov
 • Systemet gir deg full styring og kontroll 
 • Systemet sikrer kontinuerlig forbedring
 • Tilfredsstiller krav: Med effektiv bruk av disse modulene kan du sove trygt med god visshet om at du vil tilfredsstille alle relevante kunde og myndighetskrav
 
 
Hvor ambisiøs er du?

Antenor BMS gir deg et tillitvekkende system, god styring og grunnlag for kontinuerlig forbedring. Det er jo dette som er årsaken til at dine kunder ønsker leverandører med gode styringssystemer: God styring og kontroll og kontinuerlig forbedring. Bra for dere og betryggende for deres kunder. De fleste av våre kunder har et relativt høyt ambisjonsnivå når det gjelder styringssystemer. Våre kunder vet at bruker en ressurser på dette oppnår man en høy/kost nytteverdi. De vet at med digitale løsninger reduserer en det administrative tidsforbruket som da kan brukes mer fornuftig. Derfor oppnå våre kunder raskere vekst i omsetning og bedre bunnlinje enn andre sammenlignbare bedrifter.  Med Antenor BMS, og kanskje med hjelp av våre forretningsorienterte rådgivere, kan vi hjelpe deg opp til høyre på ambisjonsstigen:

Hvorfor velge Antenor BMS?

I Antenor er vårt mål at våre kunder skal ha et aktivt operativt system, med minimalt administrativt tidsforbruk. Tid skal brukes til nyttige aktiviteter som sikrer god styring og kontroll og kontinuerlig forbedring. Vi ønsker at kvalitetsarbeidet skal handle om god virksomhetsstyring og kontinuerlig forbedring, ikke dokumentkontroll. Med dette fokuset oppnår våre kunder store kostnadsbesparelser og høyere omsetning.

Hva oppnår en med Antenor BMS

 • Gode analyseverktøy sikrer god styring og kontroll og kontinuerlig forbedring
 • Gode verktøy for å håndtere aksjoner og tiltak sikrer at en får gjort faktiske forbedringstiltak
 • Systemet gir tillit til dine kunder, myndigheter og sertifiseringsorganer
 • Rask etablering av kvalitetssystemer
 • Trygghet om at systemet holder et faglig høyt nivå. I Antenor har vi en stor fagavdeling som leder utviklingen av systemet

Systemet er under kontinuerlig utvikling. Vi bruker årlig 10-12000 timer på å forbedre systemet med nye funksjoner og stadig bedre brukergrensesnitt. System er og har:

 • Self Service. Vi ønsker at våre kunder i størst mulig grad skal kunne administrere og tilpasse sin egen løsning. Vi lever ikke av kundetilpasninger men lisenskroner. En gjennomsnitt kunde bruker ca 4 timer i konfigurering i oppstartsfasen
 • Software as a Service. Kan bruke over alt der du har nettilgang. Det betyr også at vi enkelt kan bistå over nettet
 • Responsivt system: Sikrer at du kan bruke systemet på din mobil eller nettbrett
 • Digitale sjekklister gjør systemet høyst operativt
 • Chatbox: Digital løsning som kan brukes til f. eks innhente nyttig informasjon i behandling av avvik, be om innspill på en prosedyre eller rapport etc. 
 • Personlig dashboard

Kundetilpassede løsninger

Med utgangspunkt i Essentials- eller Premiumpakken tilbyr vi et stort utvalg tilleggsmoduler. Vi leverer også rene kundetilpassede løsninger. Alt fra enkle sjekklister til mer kompliserte databaser og prosesser/prosjekter. Mål er å digitalisere kritiske arbeidsoperasjoner og prosesser som sikrer bedre kvalitet i gjennomføring, kostnadsbesparelser og bedre bunnlinje.

Ta gjerne kontakt om dere er nysgjerrige på løsninger vi kan utvikle for dere. Vi har gjort arbeidslivet enklere i mange bedrifter ved å erstatte manuelle word- og excelark med digitale prosesser.

Noen eksempler:

– CRM
– Kontraktsregister
– Toolbox Talk
– Reklamasjoner
– 5s Lean Management
– Kjøretøyregister
– Tilsyn Kjøretøy
– Fravikssøknad
– Lessons Learned
– Arbeidsmiljøundersøkelse

Antenor BMS – Over 25 modulere klar til bruk

Oppnå tillit hos kunder og myndigheter med et

aktivt og operativt styringssystem

Tilbakemelding fra flere av våre kunder er at de med Antenor BMS som verktøy, raskt og effektiv har fått på plass ledelsessystemer som imøtekommer ISO 9001:2015 krav. Du vil umiddelbart ha verktøy som hjelper deg og din bedrift til å imøtekomme krav fra kunder og som gir dere et godt utgangspunkt for en eventuell prosess mot ISO-sertifisering.  Enkelt sagt – du er «halvveis» til målet etter dag en!

Fordelene med Antenor BMS

Effektiv styring og vedvarende fokus på kontinuerlig forbedring

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer effektiv styring og et vedvarende fokus på kontinuerlig forbedring. I motsetning til tungrodde excel, word og sharepoint “systemer” er  Antenor BMS bygget opp med tanke på å forenkle arbeidshverdagen og lede deg gjennom arbeidsprosesser, – og dermed forbedre bedriftens samlede prestasjon.

Støtter de mest anvendte ISO- og NORSOK-standarder

Antenor BMS gir deg digitaliserte moduler som sikrer bedriften effektiv styring. System er lagt til rette for å bygges opp i.h.t. ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 31000:2018 og NORSOK S-WA-006:2018, for å nevne noen

25 moduler - klare til bruk

Med utgangspunkt i behov innen kvalitet- , risiko-  og virksomhetsstyring, har vi utviklet over 25 moduler som er klare til bruk som de er. Disse kan også modifiseres og tilpasses din organisasjons spesifikke behov.

Skreddersydde moduler

For å effektivisere bedriftens arbeidsprosesser kan vi skreddersy løsninger for ulike områder og oppgaver. Dette kan for eksempel være spesifikke kontraktsregistre, logging av KPI-data, oppfølgings- og tilsynsaktiviteter, CRM-register osv..

Grafisk og oversiktlig fremstilling av data

Alle modulene har analysefunksjon som også gjør det mulig å framstille registrerte data grafisk. Dette gir en oversiktlig fremstilling av valgte data, – og gjør arbeidet med sikre styring og identifisere forbedringsområder enklere.

Hva kan Antenor BMS gjøre for meg?

Med våre digitaliserte løsninger opplever våre kunder at de kan erstatte mange av sine manuelt tunge prosesser og gjerne et utall av andre programvarer som de i dag bruker penger på.

Hvordan sikrer Antenor BMS økt omsetning?

Undersøkelser viser at våre kunder i snitt oppnår dobbel så høy vekst som andre sammenlignbare bedrifter. Programvaren er profesjonell og brukervennlig, noe som gir tillit til både sertifiseringsorganer og kunder. Og det er da et “sellingpoint” i de anbudsprosesser hvor et godt styringssystem er et viktig element i vurderingen.

Flere kunder vil også sjekke dette før de i det hele tatt tar kontakt. Når systemet i seg selv forteller kundene at du har god styring og kontroll på kvalitet og risiko vil de ha stor tillit til deg som leverandør.

Hvordan bidrar Antenor BMS til å redusere driftskostnader?

Våre kunder opplever 25% høyere profitt enn andre: ABMS reduserer bortkastet tid og ressurser forbundet med tunge papirbaserte og manuelle systemer. Alt samles i én portal, noe som og begrenser bruken av flere andre programvarer og tilhørende lisenskostnader. Med systemets sterke fokus på kontinuerlig forbedring er grunnlaget lagt for gode analyser og mindre feil. En effektivisering av operasjonene reduserer driftskostnadene.

Hvordan birdrar Antenor BMS med å øke selskapsverdien?

Økt salg og reduksjon i driftskostnader gir bedre bunnlinje og dermed økt selskapsverdi i seg selg. Utover det: Potensielle investorer vil trenge oppskriften på din suksess. ABMS sikrer veldokumenterte prosesser og prosedyrer slik at andre kan gjøre den samme gode jobben og dermed oppnå de samme resultatene. Dine dokumenter er “best practice”-dokumenter. Uten de vil bedriften ha en lavere salgsverdi.

Hvordan bidrar vår skybaserte teknologi til kostreduksjon?

Antenor BMS er 100% utviklet på egen plattform, er responsivt og er en ren skybasert tjeneste. For deg som kunde betyr dette at:

Systemet kan brukes på PC, nettbrett og mobil.
Ingen egen app nødvendig

Ingen installasjon lokalt. 
Systemet er tilgjengelig fra dag 1 av via nettlesere og dermed ingen unødvendig IT konsulenter involvert i prosessen

Oppdateringer skjer sentralt. 
Alle våre kunder får de samme oppdateringen samtidig.

Muligheter for egne tilpasninger.
Systemet har en felles plattform men har likevel mulighet og opsjoner for å sikre det unike i hver bedrift. Disse konfigureringen gjøres også via nettet, ingen dyre konsulentdrevne prosjektteam nødvendig

Egen utvikling betyr at vi styrer all videreutvikling selv.
Det betyr rask responstid og høy fleksibilitet

Antenor BMS er et av markedets mest komplette system for kvalitet- og risikostyring 

Kontakt oss for mer info