Antenor

Business Management System | Entry

Antenor BMS Entry er et enkelt kvalitetssystem for mindre bedrifter, f.eks. gründerbedrifter i etableringsfasen, som må vise til at de oppfyller krav i.h.t. ISO 9001:2015 standarden

Antenor BMS Entry Inkluderer følgende moduler:

Antenor BMS Entry er en god start

Med denne pakken har du moduler som tilfredsstiller det mest nødvendige i et styringssystem. Pakken inneholder et avvikssystem, modul for styrende dokumenter og «The Log». «The Log» er en fleksibel modul hvor du kan lagre alle typer maler og rapporter for å ha disse lett tilgjengelig. Kanskje er det bare disse modulene du har behov for, eller jobber du i en gründer-bedrift hvor store investeringer må avventes. Utvidelse av systemet er uansett enkelt å gjøre senere, og vi vokser gjerne i lag med dere. 

Antenor BMS Entry:

Åpner dører til markeder som krever styringssystem

Ideelt for mindre eller nystartede bedrifter

Med mulighet for å utvide til mer omfattende løsninger etterhvert som organisasjonen vokser

Terskelen er lav og du kommer fort i gang med å få på plass et styringssystem

Nysgjerrig? Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss!